Status

Lijst status
Verplicht (pas toe leg uit)
Functioneel toepassingsgebied

IPv6 en IPv4 moeten in combinatie (‘dual stack’) worden toegepast op communicatie tussen toepassingen in (een) netwerk(en).

Organisatorisch werkingsgebied

Overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-)publieke sector.

Europese status
Ja

Nut en werking

Typering

Adressering van ICT-systemen binnen een netwerk

Nut

Internet Protocol (IP) maakt communicatie van data tussen ICT-systemen binnen een netwerk, zoals internet, mogelijk. IPv6 heeft een veel grotere hoeveelheid beschikbare IP-adressen ten opzichte van de voorganger IPv4. Dit maakt verdere groei en innovatie van het internet mogelijk. 

IPv6 is niet backwards compatible. Dit wil zeggen dat een IPv4-systeem niet een IPv6-systeem kan bereiken, of andersom. Om die reden moet een organisatie bij de aanschaf van een ICT-product/-dienst beide versies uitvragen. 

Werking

De standaard bepaalt dat ieder ICT-systeem binnen het netwerk een uniek nummer (IP-adres) heeft. Hierdoor kunnen ICT-systemen elkaar herkennen en onderling data uitwisselen.

Trefwoorden

Detailinformatie

Volledige naam
Internet Protocol versie 4 en Internet Protocol versie 6
Versie
4 en 6
Beheerorganisatie
IETF

Toepassing

Community
Hulpmiddelen
Conformiteitstest

Toetsingsinformatie

Toelichting bij opname

Het Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft in 2018 het functioneel toepassingsgebied aangepast conform de in 2017 vastgestelde standaardsyntaxis.

Adoptieadviezen

Bij de opname op de "pas toe of leg uit"-lijst heeft het College Standaardisatie een oproep gedaan aan: 

  1. Op dit moment is het restant aan IPv4-adressen zeer beperkt. Daardoor kan de interoperabiliteit tussen systemen op relatief korte termijn niet meer gegarandeerd worden. Delen van het internet (in zowel binnen- als buitenland) zullen door het tekort namelijk "IPv6-only" worden. De desbetreffende systemen zijn alleen bereikbaar via IPv6 en kunnen niet communiceren met systemen die alleen IPv4 gebruiken. Dit zal ook de (semi-)publieke sector raken. Het is daarom cruciaal dat de (semi-) publieke sector tijdig investeert in IPv6.
  2. Toevoeging van IPv6 in combinatie met IPv4 aan de lijst met open standaarden voor 'pas toe of leg uit' betekent dat nieuw aan te schaffen informatiesystemen met beide versies overweg moet kunnen. IPv4 is op dit moment alom gebruikt. IPv6 is niet backwards compatible met IPv4. De komende periode zullen IPv4 en IPv6 gelijktijdig gebruikt worden. Om interoperabiliteit met zowel de nieuwe IPv6-praktijk als de bestaande IPv4-praktijk te borgen, zijn beide versies van de standaard opgenomen. 
  3. De kern van de IPv6 standaard is gespecificeerd in RFC 2460. Daarnaast betreft de opname een aantal specificaties die een noodzakelijke voorwaarde zijn om IPv6 in de praktijk succesvol te kunnen inzetten en gebruiken, namelijk: RFC 1981, RFC 4443, RFC 4861, RFC 4862, RFC 4291, RFC 4294 en RFC 4213. RFC 4213 is een specificatie voor transitie en co-existentie (o.a. “dual stack”). In deze specificatie wordt ook verwezen naar de relevante specificaties voor IPv4.
Uitstekend beheer
Nee
Datum van aanmelding
2010-05-09
Datum van besluit
2010-11-25