Status

Lijst status
Aanbevolen
Functioneel toepassingsgebied

Voor het uitwisselen van kalendergegevens

Nut en werking

Typering

Kalendergegevens

Nut

iCalendar maakt het mogelijk om (agenda)afspraken of taken via bijvoorbeeld email in te plannen en maakt het mogelijk hiervoor ook anderen uit te nodigen. 

Werking

De iCalendar specificatie legt een formaat vast voor het uitwisselen van kalender en planningsinformatie over het internet tussen systemen die deze informatie kunnen verwerken. In de standaard is vastgelegd welke informatie er uitgewisselde kan en moet worden, denk hierbij aan de data, tijdstippen, genodigden etc.

Domein
Trefwoorden

Detailinformatie

Volledige naam
Internet Calendaring and Scheduling Core Object Specification
Versie
Nov 1998
Beheerorganisatie
IETF

Toetsingsinformatie

Datum van besluit
2009-08-20