Over de standaard

Beschrijving

Geografische informatie

Lijst status
Verplicht (pas toe leg uit)

Uitleg

Nut

De GEO-standaarden maken het mogelijk om op een eenduidelijk manier gegevens uit te wisselen met een geografische component. 

Werking

In Nederland (en ook daarbuiten) zijn veel organisaties betrokken bij het registreren en uitwisselen van informatie met een geografische component. Dat wil zeggen: informatie over objecten die gerelateerd zijn aan een locatie ten opzichte van het aardoppervlakte. Hierbinnen zijn verschillende domeinen te onderkennen, zoals kadastrale informatie en informatie over waterhuishouding. Om te waarborgen dat de geo-informatiehuishouding van deze domeinen goed op elkaar aansluit, en dat informatie tussen domeinen uitgewisseld kan worden, zijn afspraken nodig over de te gebruiken standaarden. De set Geo-standaarden voorziet hierin.

Waarvoor geldt de verplichting

De verplichting geldt bij de investering in een systeem voor de uitwisseling van geografische informatie tussen organisaties. 

Trefwoorden
Geo-informatie
Milieu
Ruimtelijke ordening
Waterbeheer

Detailinformatie

Beheerorganisatie
Geonovum
Uitstekend beheer
Ja voor deze standaard
Volledige naam
Geo-standaarden
Version
zie toelichting bij opname

Implementatie

Conformiteitstest

Validatie en conformiteitstoets door Geonovum

Domein
Stelselstandaarden

Toetsingsinformatie

Functioneel toepassingsgebied

Uitwisseling van geografische informatie tussen organisaties, waarbij de ruimtelijke dimensie van significant belang is.

Organisatorisch werkingsgebied

Overheden, semi-overheden en instellingen uit de publieke sector

Toelichting bij opname

De set geostandaarden bestaat uit:

  • Nederlands metadataprofiel op ISO 19115 voor geografie, versie 1.3
  • Nederlands metadata profiel op ISO 19119 voor services, versie 1.2
  • Nederlands profiel op ISO 19142 Geographic information - Web Feature Service, versie 1.01
  • Nederlands profiel op ISO 19128 Geographic information - Web Map Server Interface, versie 1.0
  • ISO 19136:2007 Geographic information - Geography Markup Language (GML), versie 2007
  • NEN 3610:2011 (nl) Basismodel Geo-informatie - Termen, definities, relaties en algemene regels voor de uitwisseling van informatie over aan de aarde gerelateerde ruimtelijke objecten, versie 2011

Omdat de laatste twee standaarden niet beheerd worden door Geonovum is aan deze standaarden niet het predicaat uitstekend beheerproces toegekend.

Datum van aanmelding
28-04-2014
Datum van besluit
09-12-2014
Europese status (MSP)
Nee