Status

Lijst status
Verplicht (pas toe leg uit)
Functioneel toepassingsgebied

Geo-standaarden moeten worden toegepast op de uitwisseling van geografische informatie tussen organisaties, waarbij de ruimtelijke dimensie van significant belang is.

Organisatorisch werkingsgebied

Overheden, semi-overheden en instellingen uit de publieke sector

Europese status
Nee

Nut en werking

Typering

Geografische informatie

Nut

In Nederland zijn organisaties in verschillende domeinen betrokken bij het registreren en uitwisselen van informatie met een geografische component. Dat wil zeggen: informatie over objecten die gerelateerd zijn aan een locatie op het aardoppervlak. Voorbeelden hiervan zijn kadastrale informatie en informatie over waterhuishouding. Om ervoor te zorgen dat de geo-informatiehuishouding van deze domeinen op elkaar aansluit zodat informatie tussen domeinen uitgewisseld kan worden, zijn afspraken nodig over de te gebruiken standaarden. De Geo-standaarden maken het mogelijk om op een eenduidige manier gegevens met een geografische component uit te wisselen.

 

Werking

De Geo-standaarden kunnen worden onderverdeeld in twee groepen. De eerste groep bevat standaarden voor het beschrijven van geo-informatie, waaronder informatiemodellen en standaarden voor metadata, uitwisseling en coördinaatreferentiesystemen. Met deze standaarden wordt de geo-informatie (data) zelf beschreven. De tweede groep bevat standaarden voor services, waaronder die voor het serveren van vector-, raster- en sensordata. Met deze standaarden wordt beschreven hoe de data geserveerd wordt.

 

Toepassing

Community

U vindt meer informatie over het beheer van de Geo-standaarden op de website van Geonovum, de beheerorganisatie van de standaarden:

https://www.geonovum.nl/geo-standaarden

Conformiteitstest

Validatie en conformiteitstoets worden gedaan door Geonovum.

Toetsingsinformatie

Toelichting bij opname

De Geo-standaarden op de 'pas-toe-of-leg-uit' lijst van het Forum Standaardisatie bestaan uit:

  • Nederlands metadataprofiel op ISO 19115 voor geografie, versie 2.0.0
  • Nederlands metadata profiel op ISO 19119 voor services, versie 2.0.0
  • Nederlands WFS profiel 1.1 op ISO 19142 voor Web Feature Services 2.0, versie 1.1
  • Nederlands profiel Web Map Service op ISO 19128, versie 1.1
  • ISO 19136:2007 Geographic information - Geography Markup Language (GML), versie 2007
  • NEN 3610:2011 (nl) Basismodel Geo-informatie - Termen, definities, relaties en algemene regels voor de uitwisseling van informatie over aan de aarde gerelateerde ruimtelijke objecten, versie 2011
  • GeoPackage 1.2

NB. Het predicaat 'uitstekend beheer' is niet van toepassing op GeoPackage, ISO 19136:2007 en NEN 3610:2011 omdat deze standaarden niet beheerd worden door Geonovum.

Uitstekend beheer
Ja voor deze standaard
Datum van aanmelding
2014-04-28
Datum van besluit
2014-12-09

Overig

Waarvoor geldt de verplichting

De verplichting geldt bij de investering in een systeem voor de uitwisseling van geografische informatie.

Advies aan beheerder

Lees meer over standaarden op de website van Geonovum.