Status

Lijst status
Verplicht (pas toe leg uit)
Functioneel toepassingsgebied

E-Portfolio NL moet worden toegepast;
op de uitwisseling van informatie over de ontwikkelingsvoortgang van een individu;
tussen organisaties in de leerketen waar het individu leert en werkt;
met het doel om levenslang leren en duurzame inzetbaarheid van arbeid te stimuleren.

Organisatorisch werkingsgebied

Overheden en instellingen uit de publieke sector

Nut en werking

Typering

Onderwijs en Ontwikkeling

Nut

Door de invoering van competentiegericht leren en toenemende interesse in het gebruik van e-portfolio's is het van belang een afspraak te hebben voor het uitwisselen van e-portfoliogegevens. Met E-portfolio NL kunnen de competenties van een individu worden bijgehouden. Het voordeel van deze standaard is dat de student/lerende medewerker zijn profiel mee kan nemen naar verschillende organisaties. 

Werking

NEN 2035 E-portfolio NL is een toepassingsprofiel voor studenten en werknemers bij Nederlandse organisaties, van de internationale IMS ePortfolio specificatie. Een elektronisch portfolio (e-portfolio) maakt het voor een persoon mogelijk om competenties en de voortgang van de eigen ontwikkeling aan te tonen en bij te houden met behulp van ICT-middelen. 

Trefwoorden

Detailinformatie

Volledige naam
E-portfolio NL NEN 2035
Versie
NEN 2035:2014 nl
Beheerorganisatie
NEN

Toepassing

Community
  • De Stichting ePortfolio Support (StePS) beoogt coördinatie en versnelling aan te brengen bij de invoering van een elektronisch portfolio voor eenieder die deelneemt aan het onderwijs en de arbeidsmarkt.
  • De Linkedin Groep voor E-portfolio
  • Ook is er meer informatie te vinden op de E-portfolio Wiki van Kennisnet

 

Toetsingsinformatie

Toelichting bij opname

Februari 2015 heeft het Forum besloten om op de lijst de versie NTA:2035-2009 te wijzigen naar de NEN:2035-2014 versie. Dit vanwege de 'backwards compatibility' en de beperkte wijzigingen.

Datum van aanmelding
2008-05-18
Datum van besluit
2010-05-18

Overig

Waarvoor geldt de verplichting

De verplichting geldt bij een investering in een systeem of dienst dat wordt gebruik om de loopbaanontwikkeling en competenties van bijvoorbeeld personeel bij te houden en te beheren.