Status

Lijst status
Aanbevolen
Functioneel toepassingsgebied

Bestandsformaat voor uitwisseling van tabelbestanden

Nut en werking

Typering

tabelbestanden

Nut

CSV bestanden kunnen in een rekenblad- of een databaseprogramma worden ingelezen en vervolgens op een beeldscherm als tabel worden gepresenteerd.

Werking

CSV bestanden bestaan uit regels met informatie waarbij naar ieder los gegeven een komma wordt geplaatst. Het wordt veelgebruikt om gegevens tussen verschillende spreadsheet programma's uit te wisselen en kan ook gebruikt worden op gegevens uit databases over te zetten naar een andere database.

Trefwoorden

Detailinformatie

Volledige naam
Common Format and MIME Type for Comma-Separated Values (CSV) Files
Versie
RFC4180
Beheerorganisatie
IETF

Toetsingsinformatie

Datum van besluit
2009-08-20