Onze diensten en expertise

Content

Forum Standaardisatie adviseert de publieke sector over het gebruik van open standaarden, omdat deze zorgen voor een betere uitwisselbaarheid en toegankelijkheid van gegevens. Op onze lijst met open standaarden staan grondig getoetste standaarden. Door deze te gebruiken verlaagt u het risico van internetfraude en gegevensmisbruik, verlaagt u kosten en verhoogt u de duurzaamheid van uw systemen. 

De digitale overheid adviseren

Welke standaarden door de overheid gebruikt moeten worden, wordt afgesproken in het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO). In het OBDO zijn alle overheidslagen vertegenwoordigd. Forum Standaardisatie adviseert aan hen, maar het OBDO stelt vast welke standaarden bij ICT-verwervingen moeten worden uitgevraagd.

Meten is weten

Forum Standaardisatie onderzoekt jaarlijks in hoeverre overheden open standaarden toepassen. Hierbij wordt onderzocht of standaarden worden uitgevraagd in aanbestedingen en of standaarden worden toegepast in de generieke overheidsvoorzieningen. Aanvullend rapporteert het Forum halfjaarlijks over het gebruik van informatieveiligheidstandaarden. Voor deze meting maken wij gebruik van Internet.nl van het Platform Internetstandaarden, waarvan het Forum Standaardisatie mede-oprichter is. Internet.nl test de informatieveiligheidsstandaarden volgens de richtlijnen van het Nationaal Cyber Security Centrum.

Lijst met open standaarden

Overheidsorganisaties zijn verplicht te houden aan een 'pas toe of leg uit'-beleid bij inkoop van ICT-systemen en –diensten boven € 50.000. Ook alle andere organisaties in de publieke sector worden sterk aangeraden om de standaarden op de 'Pas toe of leg uit'-lijst van het Forum te gebruiken. De verplichting is voor de rijksoverheid geregeld in de Instructie rijksdienst bij aanschaf van ICT- diensten of ICT-producten.