URN

Inhoudsopgave

  Content

  Status

  Lijst status
  Archief
  Functioneel toepassingsgebied

  Netwerk: voor het identificeren van informatie (bronnen)

  Europese status

  Nut en werking

  Typering
  Netwerkprotocol voor identificatie van informatie
  Nut

  Een URN is een URI die slechts gebruikt wordt als een (unieke) naam, maar niets zegt over waar en hoe deze bron gevonden kan worden. Dit zorgt ervoor dat links persistent blijven

  Werking

  URN's verwijzen niet naar de fysieke plaats van een bestand op een server. Een URN verwijst naar een tabel ('name space') waarin de instelling op een generieke wijze bijhoudt welke bestanden zij beheert. Als een bestand wordt verplaatst, hoeft alleen de tabel aangepast te worden. Alle externe verwijzingen naar het bestand kunnen dan ongewijzigd blijven. Op deze wijze blijven links 'persistent'. Het gebruik van URN's vergt wel afspraken over dergelijke tabellen om beide eigenschappen te combineren: zowel persistente identificatie als permanente adressering. Diensten die deze eigenschappen kunnen combineren worden 'resolvers' of 'resolution services' genoemd. (bron: www.den.nl)

  Domein
  Relatie met andere standaarden
  Relatie met andere standaarden
  Trefwoorden

  Detailinformatie

  Volledige naam

  Uniform Resource Names

  Versie
  RFC 2141
  Specificatiedocument
  Beheerorganisatie
  IETF

  Toetsingsinformatie

  Toelichting bij opname

  November 2016 is besloten om de URN als losse standaard te verwijderd van de lijst omdat deze al onderdeel is van de URI-standaard. Net zoals URL, zijn alle URN’s een specifieke vorm van URI’s. Wel is de URN (IETF-standaard RFC2141) niet komen te vervallen zoals bij URL. Maar aangezien de URN een onderdeel is in de URI standaard is het niet nodig om deze standaard als aparte standaarden op de lijst te laten staan.

  Uitstekend beheer
  Advies
  Datum van besluit

  20-08-2009