UDP

Inhoudsopgave

Content

Status

Lijst status
  • ‘Verplicht (pas toe of leg uit’) betekent dat de standaard verplicht moet worden uitgevraagd en toegepast volgens de Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten.
  • ‘Aanbevolen’ betekent dat dit een gangbare of opkomende standaard is waarvan het Forum Standaardisatie het gebruik aanbeveelt.
  • ‘In behandeling’ wil zeggen dat de standaard wordt getoetst voor opname op de lijst.
  • ‘Archief’ betekent in het verleden op de lijst gestaan heeft of in behandeling geweest is en nu niet (meer) verplicht of aanbevolen is.
Aanbevolen
Functioneel toepassingsgebied

Beschrijft de toepassing(en) waarvoor het gebruik van de standaard verplicht is of aanbevolen wordt (afhankelijk van de lijststatus).

Onderliggend protocol binnen een netwerk

Europese status

‘Ja’ betekent dat de standaard is erkend door het Multi Stakeholder Platform on ICT Standardisation van de Europese Commissie.

Nee

Nut en werking

Typering
Netwerkprotocol op transportniveau
Nut

UDP standaardiseert een transportprotocol om data over het Internet te sturen met minimale overhead.  UDP kent net als TCP het concept van poorten waarmee applicaties kunnen worden benaderd, maar garandeert niet de aflevering van data. Als gegarandeerde aflevering van belang kan beter gebruik gemaakt worden van de standaard TCP.

UDP wordt meestal gebruikt in applicaties waarbij snelle of real-time aflevering van data over het Internet nodig is, zoals multimedia toepassingen.  Ook wordt UDP gebruikt in applicaties waar de bandbreedte beperkt is en de aflevering van data geen kritieke factor is, bijvoorbeeld in IoT toepassingen zoals periodieke temperatuurmetingen.

Werking

De UDP standaard definieert een datagram modus voor een packed-switched computer netwerk gebaseerd op het IP protocol. UDP definieert net als TCP poorten waarmee applicaties kunnen worden benaderd, maar heeft geen bevestigingsmechanisme voor dataontvangst zoals TCP dat wel heeft.  Daardoor kan UDP volstaan met éénrichtingsverkeer van zender naar ontvanger.  De zender hoeft niet te wachten op de ontvangstbevestiging van data, en hoeft data zonder ontvangstbevestiging niet opnieuw te verzenden.  De dataoverdracht gaat hierdoor sneller, maar de aflevering van data is niet gegarandeerd.

UDP wordt veel gebruikt bij toepassingen waar het snel overdragen van de gegevens en een korte reactietijd essentieel is of waar de bandbreedte beperkt is, en het minder erg is dat er gegevens verloren kunnen gaan.

Domein
Relatie met andere standaarden
Trefwoorden

Detailinformatie

Volledige naam

User Datagram Protocol (UDP) / Internet Protocol (IP)

Versie
RFC 768
Specificatiedocument
Beheerorganisatie
IETF

Toetsingsinformatie

Uitstekend beheer
  • ‘Ja’ betekent dat nieuwe versies van de standaard op de lijst worden overgenomen zonder aanvullende toetsing door het Forum Standaardisatie.
  • ‘Nee’ betekent dat nieuwe versies van de standaard door het Forum Standaardisatie eerst worden getoetst voordat ze de huidige versie op de lijst kunnen vervangen.
Nee
Datum van besluit

Datum waarop het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft besloten de standaard op de lijst te plaatsen.

20-08-2009

Overig

Toelichting

De aflevering van berichten is bij UDP niet gegarandeerd, het gaat namelijk om snelheid en zo min mogelijk overhead. Als gegarandeerde aflevering van data van belang is dan moet er gebruik gemaakt worden van TCP.