Stosag

Inhoudsopgave

  Status

  Lijst status
  Archief
  Functioneel toepassingsgebied

  Stosag moet worden toegepast op digitaal container- en pasmanagement voor afval en grondstoffen.

  Organisatorisch werkingsgebied

  Gemeenten en gemeentelijke afvalinzamelaars.

  Europese status
  Nee

  Nut en werking

  Typering
  Afvalinzameling- en verwerking
  Nut

  Bij afvalregistratie wordt vastgelegd welk soort afval, in welke hoeveelheden door een persoon of partij wordt aangeboden. Voor deze registratie worden verschillende digitale middelen gebruikt zoals passen, om containers te openen, chips op containers en afvalwagens, om onderling te communiceren en tenslotte de backoffice systemen, om de afvalgegevens te verwerken.

  Deze digitale middelen zijn veelal zodanig op elkaar afgestemd dat ze moeten worden afgenomen bij dezelfde leverancier. Gemeentelijke afvalinzamelaars zijn echter gebaat bij een leveranciersonafhankelijke uitvoering waarmee een vendor lock-in wordt voorkomen, innovatie wordt bevorderd en (gemeentelijke) samenwerking makkelijker en goedkoper wordt gemaakt. De STOSAG standaard voorziet hierin.

  Werking

  De STOSAG standaard beschrijft het proces van informatieuitwisseling op een viertal koppelvlakken tussen chippas, bechipte containers, chiplezer en backoffice systemen, elk voor een afzonderlijk proces van informatie-uitwisseling. De processen zijn:

  1. Communicatie tussen chipkaarten en (ondergrondse)verzamelcontainers met toegangsidentificatie;
  2. Communicatie tussen bechipte minicontainers en identificatiesystemen op de inzamelwagen;
  3. Communicatie tussen verzamelcontainers en back-office systemen;
  4. Communicatie tussen de systemen op de inzamelwagen en back-office systemen.
  Domein
  Trefwoorden

  Detailinformatie

  Volledige naam

  Stuurgroep Open Standaarden Afval en Grondstoffen

  Versie
  1.0
  Specificatiedocument
  Beheerorganisatie
  STOSAG / NVRD

  Toepassing

  Hulpmiddelen

  Op de website van de beheerorganisatie STOSAG is meer informatie over de standaard te vinden: www.stosag.nl

  Toetsingsinformatie

  Toelichting bij opname

  Het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) besloot op 29 november 2018 op advies van het Forum Standaardisatie om STOSAG 1.0 te verwijderen van de pas-toe-of-leg-uit lijst.  Voor details zie het Forumadvies STOSAG zoals overgenomen door het OBDO.

  Uitstekend beheer
  Nee
  Consultatie

  110808_Consultatiedocument_STOSAG.pdf

  PDF Document | 230.5 KB
  Expertadvies

  110808_Expertadvies_STOSAG.pdf

  PDF Document | 741.11 KB
  Consultatie

  110915_Consultatiereacties_STOSAG_01.pdf

  PDF Document | 339.36 KB
  Consultatie
  Toelichting

  FS180314.3A-Evaluatie-STOSAG-1.0.pdf

  PDF Document | 961.32 KB
  Forumadvies
  Toelichting
  Forumadvies

  FS_34-10-04a._Forumadvies-STOSAG.pdf

  PDF Document | 192.95 KB
  Aanmelding

  OS_Aanmelding_STOSAG.pdf

  PDF Document | 125.86 KB
  Datum van aanmelding

  03-05-2011

  Datum van besluit

  15-11-2011

  Overig

  Waarvoor geldt de verplichting

  Bij investeren in ICT-systemen die gebruikt worden bij afvalinzameling en afvalverwerking.

  Aandachtspunten

  Meer informatie over hoe om te gaan met STOSAG in aanbestedingen kunt u vinden in dit document: http://www.stosag.nl/files/Toelichting%20STOSAG%20bij%20aanbestedingen.pdf