SLD

Inhoudsopgave

  Content

  Status

  Lijst status
  Archief
  Functioneel toepassingsgebied

  Voor de visualisatie van geografische informatie

  Europese status

  Nut en werking

  Typering
  geografische informatie
  Nut

  De SLD standaard is een standaard voor visualisatie van geografische gegevens binnen het WMS protocol. 

  Werking

  SLD definieert een encoding die de WMS standaard uitbreidt waardoor het mogelijk is om door de gebruiker gedefinieerde symbolen en kleuren te gebruiken in geografische gegevens.

  Domein
  Trefwoorden

  Detailinformatie

  Volledige naam

  Styles Layer Descriptor

  Versie
  1.1.0
  Specificatiedocument
  Beheerorganisatie
  Open Geospatial Consort

  Toetsingsinformatie

  Toelichting bij opname

  November 2016 is besloten om SLD van de aanbevolen lijst te verwijderen omdat SLD is een optionele standaard die alleen werkt tezamen met WMS en WFS en het werkt niet voor andere geo-standaarden. Het is daarmee een te kleine en specifieke standaard. Verder is de huidige versie deprecated (op dit moment is er versie 1.1.0). Ook dekt SLD niet alle visualisatie, de standaard SE hoort hier ook bij. Net zoals de standaarden WMS en WFS staat SE niet op de lijst. Alleen SLD op de lijst hebben staan is niet consistent en geeft verwarring.

  Uitstekend beheer
  Nee
  Forumadvies
  Datum van besluit

  20-08-2009

  Overig

  Toelichting

  Een Web Map Services (WMS) is een protocol voor het, via de standaard webbrowser, aanroepen van geo-kaarten gegenereerd uit een GIS databank.