SHA-2

Inhoudsopgave

Content

Status

Lijst status
  • ‘Verplicht (pas toe of leg uit’) betekent dat de standaard verplicht moet worden uitgevraagd en toegepast volgens de Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten.
  • ‘Aanbevolen’ betekent dat dit een gangbare of opkomende standaard is waarvan het Forum Standaardisatie het gebruik aanbeveelt.
  • ‘In behandeling’ wil zeggen dat de standaard wordt getoetst voor opname op de lijst.
  • ‘Archief’ betekent in het verleden op de lijst gestaan heeft of in behandeling geweest is en nu niet (meer) verplicht of aanbevolen is.
Aanbevolen
Functioneel toepassingsgebied

Beschrijft de toepassing(en) waarvoor het gebruik van de standaard verplicht is of aanbevolen wordt (afhankelijk van de lijststatus).

Cryptografisch hashalgoritme ten behoeve van authenticatie en integriteitscontrole.

Europese status

‘Ja’ betekent dat de standaard is erkend door het Multi Stakeholder Platform on ICT Standardisation van de Europese Commissie.

Nee

Nut en werking

Typering
authenticatie en integriteitscontrole
Nut

SHA-2 (Secure Hash Algorithm 2) behoort tot de zogenaamde cryptografische hash algoritmen die uit een willekeurige hoeveelheid gegevens (bijvoorbeeld een stuk tekst) een unieke vingerafdruk (van een vaste vooraf vastgestelde lengte) kunnen genereren. Een wijziging in de gegevens zal leiden tot een wijziging in de vingerafdruk. Bovenstaande eigenschappen maken dat deze algoritmen bij uitstek geschikt zijn voor het gebruik in bepaalde beveiligingstoepassingen, zoals een elektronische handtekening.

Werking

De cryptografische hash functies zijn wiskundige bewerkingen uitgevoerd op digitale gegevens. Door de berekende "hash" te vergelijken met de bekende hashwaarde kan de integriteit van de gegevens worden bepaald. Immers een wijziging in de gegevens zal een compleet andere hash-waarde opleveren. Een belangrijk aspect is dat het een ‘one-way’ werking heeft. Vanuit een berekende hash waarde is het zo goed als onmogelijk om naar de oorspronkelijke gegevens terug te rekenen.

Domein
Trefwoorden

Detailinformatie

Volledige naam

Secure Hash Algorithm 2

Versie
ISO/IEC 10118- 3:2016
Specificatiedocument
Beheerorganisatie
ISO

Toepassing

Hulpmiddelen

Vrij beschikbare hulpmiddelen en software die de adoptie van de standaard ondersteunen. Dit kunnen zijn: referentie-implementaties, open source libraries, test tools, e.d.

Informatie over hoe om te gaan met implementatie van de standaard vindt u in dit refentiedocument. Dit is een uitgaven van Europese Unie. Zie: http://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/library/deliverables/algorithms-key-size-and-parameters-report-2014

Meer informatie over conformatiteit is ook te vinden via OWASP, Testing for SSL/TLS. Zie: https://www.owasp.org/index.php/Testing_for_SSL-TLS_(OWASP-CM-001).

Verder is het belangrijk om de relevante beveiligingsadviezen van het NCSC te volgen. 

Toetsingsinformatie

Toelichting bij opname

November 2016 is besloten om de 2004 versie te vervangen door de meest recente 2015 versie van het NIST en 2016 versie van ISO. SHA-0 is volstrekt onveilig, SHA-1 wordt inmiddels ook breed als onveilig beschouwd en dient niet meer te worden gebruikt. SHA-2 is momenteel de gangbare standaard, in diverse varianten met verschillende lengtes van de hash, bijvoorbeeld SHA-256 en SHA-512. SHA-3 heeft een heel nieuw algoritme en is recent als FIPS 202 gepubliceerd.

Adoptieadviezen

De formele adoptieadviezen die het Forum Standaardisatie meegeeft bij plaatsing op de lijst open standaarden.

SHA-2 vervangt MD5 op de lijst met gangbare standaarden. MD5 wordt afgeraden i.v.m. beveiligingsproblemen.

Uitstekend beheer
  • ‘Ja’ betekent dat nieuwe versies van de standaard op de lijst worden overgenomen zonder aanvullende toetsing door het Forum Standaardisatie.
  • ‘Nee’ betekent dat nieuwe versies van de standaard door het Forum Standaardisatie eerst worden getoetst voordat ze de huidige versie op de lijst kunnen vervangen.
Nee
Advies
Consultatie

Consultatiedocument_SHA-2.pdf

PDF Document | 81.41 KB
Forumadvies

CS08-11-02D-Forumadvies-SHA-2.pdf

PDF Document | 106.99 KB
Expertadvies

Expertadvies_md5_sha2.pdf

PDF Document | 102.25 KB
Forumadvies

FS28-10-05D-Forumadvies-SHA-2.pdf

PDF Document | 217.11 KB
Aanmelding

OS-20100127_melding_MD5_en_SHA.pdf

PDF Document | 147.36 KB
Consultatie

Reacties_consultatie_SHA-2-2.pdf

PDF Document | 118.98 KB
Consultatie

Reacties_consultatie_SHA-2.pdf

PDF Document | 417.03 KB
Datum van aanmelding

Datum waarop een organisatie de standaard heeft aangemeld voor opname op de lijst van aanbevolen of verplichte open standaarden. Als een standaard voldoet aan de criteria om in behandeling genomen te worden, vindt een toetsingsprocedure plaats. Deze duurt ongeveer een 6 maanden.

27-01-2016

Datum van besluit

Datum waarop het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft besloten de standaard op de lijst te plaatsen.

15-11-2016