Secure Software Development

Inhoudsopgave

  Content

  Status

  Lijst status
  Archief
  Europese status
  Nee

  Nut en werking

  Typering
  Ontwikkeling van veilige software  
  Nut

  Secure Software Development (SSD) beschrijft een basisset maatregelen die moeten worden genomen om de inbouw van kwetsbaarheden bij de bouw van software te voorkomen. Met SSD krijgt een opdrachtgever grip op het ontwikkelen van veilige software. Toepassing van SSD zorgt dat de ontwikkelde software een standaard niveau van veiligheid heeft, en bijvoorbeeld het risico van gegevenslekken minimaliseert.

  Werking

  SSD beschrijft wat de partijen in de keten opdrachtgever- softwareontwikkelaar- hosting moeten doen en hoe de veiligheid van software kan worden getest of geaudit. De drie pijlers daarbij zijn standaard beveiligingseisen, contactmomenten en het inrichten van SSD processen. De normen zijn zo op gesteld dat zij het gesprek tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer ondersteunen.

  Domein
  Trefwoorden

  Detailinformatie

  Volledige naam

  Grip op Secure Software Development

  Versie
  2.0
  Specificatiedocument
  Beheerorganisatie
  CIP

  Toetsingsinformatie

  Uitstekend beheer
  Aanmelding
  Intakeadvies

  FS171213.3E-intakeadvies-SSD.pdf

  PDF Document | 728.1 KB
  Datum van aanmelding

  20-11-2017

  Overig

  Toelichting

  Secure Software Development 2.0 richt zich op het proces van softwareontwikkeling binnen een organisatie. Hierdoor valt SSD buiten de scope van de criteria voor toetsing ter opname op de 'Pas toe of leg uit' lijst (zie het intakeadvies). De meerwaarde van SSD voor de bouw van veilige software en met name voor software die de bescherming van persoonsgegevens waarborgt, wordt echter terdege onderkend.