NTP

Inhoudsopgave

Content

Status

Lijst status
  • ‘Verplicht (pas toe of leg uit’) betekent dat de standaard verplicht moet worden uitgevraagd en toegepast volgens de Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten.
  • ‘Aanbevolen’ betekent dat dit een gangbare of opkomende standaard is waarvan het Forum Standaardisatie het gebruik aanbeveelt.
  • ‘In behandeling’ wil zeggen dat de standaard wordt getoetst voor opname op de lijst.
  • ‘Archief’ betekent in het verleden op de lijst gestaan heeft of in behandeling geweest is en nu niet (meer) verplicht of aanbevolen is.
Aanbevolen
Functioneel toepassingsgebied

Beschrijft de toepassing(en) waarvoor het gebruik van de standaard verplicht is of aanbevolen wordt (afhankelijk van de lijststatus).

Netwerken, synchroniseren tijd

Europese status

‘Ja’ betekent dat de standaard is erkend door het Multi Stakeholder Platform on ICT Standardisation van de Europese Commissie.

Nee

Nut en werking

Typering
synchroniseren van tijd
Nut

Tijd is belangrijk voor de het goed functioneren van routers en netwerken, het is een referentiekader tussen apparaten op een netwerk. Voor het goed functioneren van dit referentiekader is het belangrijk dat de tijd tussen apparaten gesynchroniseerd is. Zonder deze synchronisatie wordt het lastiger om een betrouwbaar beeld van incidenten te ontwikkelen en logbestanden met elkaar te vergelijken.  

Werking

De NTP standaard specificeert een protocol dat het mogelijk maakt om de interne klok van een computer te synchroniseren met andere computers en om de distributie van de tijd te coördineren in grote, diverse internet verbindingen met verschillende snelheden.

Domein
Trefwoorden

Detailinformatie

Volledige naam

Network Time Protocol

Versie
4
Specificatiedocument
Beheerorganisatie
IETF

Toepassing

Hulpmiddelen

Vrij beschikbare hulpmiddelen en software die de adoptie van de standaard ondersteunen. Dit kunnen zijn: referentie-implementaties, open source libraries, test tools, e.d.

Meer informatie over NTP is te vinden bij ntp.org.

Toetsingsinformatie

Toelichting bij opname

November 2016 is besloten om NTP te op de lijst te update van versie 3 (RFC 1305) naar versie 4. De nieuwe versie van standaard NTP 4 bevat aanpassingen op de vorige versie met o.a. hogere nauwkeurigheid, ondersteuning van IPv6, dynamische server discovery, herstel van foutjes in de vorige versie en is backward compatible versie 3 en versie 2 van NTP.

Uitstekend beheer
Nee
Toelichting
Datum van besluit

Datum waarop het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft besloten de standaard op de lijst te plaatsen.

15-11-2016