Zie hier alle verplichte (pas toe of leg uit) en aanbevolen open standaarden in een lijst.

Naam open standaarden Versie Typering Beheerorganisatie Lijst

GWSW

1.4

Uniform vastleggen, uitwissel en hergebruiken van gegevens in het stedelijke waterbeheer.

RIONED

In behandeling

HTML

5.2

Opmaak van webpagina's.

W3C

Aanbevolen

HTTPS en HSTS

1.2

Beveiligde websiteverbinding

IETF

Verplicht (pas toe leg uit)

iCalendar

Nov 1998

Kalendergegevens

IETF

Aanbevolen

IFC

2x3 TC1

Bestandsformaat voor bouwwerkinformatiemodellen

BuildingSMART

Verplicht (pas toe leg uit)

IMAP

4, revisie 1

e-mail synchronisatie

IETF

Aanbevolen

IP Sec

RFC 4301 met RFC4309 + RFC 6040 en 7619

Beveiligde IP verbindingen

IETF

Aanbevolen

IPM

4.0

Publiceren van vergunningen

Archief

IPP

1.1

printen via een netwerk

IEEE-ISTO

Aanbevolen

IPv6 en IPv4

4 en 6

Adressering van ICT-systemen binnen een netwerk

IETF

Verplicht (pas toe leg uit)

ISO 3166-1

ISO 3166-1:2013 Landcodes

Codes voor landnamen

ISO

Aanbevolen

JCDR

1.0

Identificatie van en verwijzingen naar decentrale regelgeving

Werkmaatschappij-KOOP

Verplicht (pas toe leg uit)

JSON

RFC 7159, Juli 2006

uitwisselen van datastructuren

IETF

Aanbevolen

LDAP

3

Netwerkprotocol

IETF

Aanbevolen

MIM

1.0

Nationaal metamodel voor informatiemodellering

Geonovum

In behandeling

MIME

RFC 2045

e-mail opmaak

IETF

Aanbevolen

MTOM

MTOM januari 2005, (voor SOAP versie 1.2)

W3C

Aanbevolen

NEN-ISO 4217

NEN-ISO 4217:2015 Valuta codes

ISO

Aanbevolen

NEN-ISO/IEC 27001

NEN-ISO/IEC 27001:2013

Managementsysteem voor informatiebeveiliging

NEN

Verplicht (pas toe leg uit)

NEN-ISO/IEC 27002

NEN-ISO/IEC 27002:2013

Richtlijnen en principes voor informatiebeveiliging

NEN

Verplicht (pas toe leg uit)

NL LOM

1.0

Vindbaarheid van leermaterialen

EduStandaard

Verplicht (pas toe leg uit)

NLCIUS

1.02

Electronische factureren

 

NEN

Verplicht (pas toe leg uit)

NLCS

4.1

2D tekenstandaard

BIM Loket

Verplicht (pas toe leg uit)

NLRS

2.5.2

Uitwisseling van bouwinformatie

Stichting Revit Standards

Aanbevolen

NNTP

RFC 3977

Ophalen van nieuwsberichten

IETF

Aanbevolen

NTA9040

NTA 9040-1: Regelhulp, NTA 9040-2: Aanvraag en rapportage, NTA 9040-3: Toezicht

Ondernemingsdossier

NEN

Archief

NTP

4

synchroniseren van tijd

IETF

Aanbevolen

OAI-PMH

2.0

Vindbaarheid van leermaterialen

Open Archives Initiative

Aanbevolen

OAuth

2.0

API Autorisatiestandaard

IETF

In behandeling

OData

4.0

Bevraging van REST APIs

OASIS

Aanbevolen

Pagina's