Zie hier alle verplichte (pas toe of leg uit) en aanbevolen open standaarden in een lijst.

Naam open standaarden Versie Typering Beheerorganisatie Lijst

Aquo-standaard

Aquo 2019-06

Watermanagement informatie

Informatiehuis Water

Verplicht (pas toe leg uit)

Geo-Standaarden

Zie 'Toelichting bij Opname'

Geografische informatie

Geonovum

Verplicht (pas toe leg uit)

SIKB0101

14.0.0

Bodeminformatie

SIKB

Verplicht (pas toe leg uit)

Stosag

1.0

Afvalinzameling- en verwerking

STOSAG / NVRD

Archief