Zie hier alle verplichte (pas toe of leg uit) en aanbevolen open standaarden in een lijst.

Naam open standaarden Versie Typering Beheerorganisatie Lijst

Ades Baseline Profiles

Xades v2.1, Pades v2.1, Cades v2.2 en Asic v2.2

Geavanceerde en gekwalificeerde digitale handtekeningen

ETSI

Verplicht (pas toe leg uit)

AES

FIPS 197

Versleutelingstechniek

NIST

Aanbevolen

Aquo-standaard

Aquo 2019-12

Watermanagement informatie

Informatiehuis Water

Verplicht (pas toe leg uit)

ASN.1

ISO/IEC 8824-1:2015

Data structuren

ISO

Aanbevolen

BWB

1.3.1

Identificatie van en verwijzing naar wet- en regelgeving

Werkmaatschappij-KOOP

Verplicht (pas toe leg uit)

CAA

1.0

Controle over uitgifte van digitale certificaten

IETF

In behandeling

CMIS

1.0

Content-uitwisseling tussen CMS-/DMS-systemen

OASIS

Verplicht (pas toe leg uit)

COINS

2.0

BIM uitwisselingsstandaard

BIM Loket

Verplicht (pas toe leg uit)

CSS

2.1

Website opmaak

W3C

Aanbevolen

CSV

RFC4180

tabelbestanden

IETF

Aanbevolen

Datum en Tijd

NEN-ISO 8601:2005

Datum en tijd

ISO

Aanbevolen

DCAT

Recommendation 16-01-2014

Beschrijven van datasets

W3C

Aanbevolen

DHCP

35490

Toewijzing netwerkadressen

IETF

Aanbevolen

Digikoppeling

Veilige berichtenuitwisseling

Logius

Verplicht (pas toe leg uit)

Digikoppeling 1.0

1.0

veilige berichtuitwisseling

Logius

Archief

Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.1)

2.1.2

Toegankelijkheid websites, webapplicaties en documenten

ETSI

Verplicht (pas toe leg uit)

DKIM

RFC 6376

Bescherming tegen e-mailphishing

IETF

Verplicht (pas toe leg uit)

DMARC

RFC 7489

Bescherming tegen e-mailphishing

IETF

Verplicht (pas toe leg uit)

DNS

Nov 1987

Netwerkcommunicatie

IETF

Aanbevolen

DNSSEC

RFC 4033, RFC4034, RFC4035

Domeinnaambeveiliging

IETF

Verplicht (pas toe leg uit)

E-Portfolio NL

NEN 2035:2014 nl

Onderwijs en Ontwikkeling

NEN

Verplicht (pas toe leg uit)

ECLI

1.0

Verwijzing naar rechterlijke uitspraken

Juriconnect

Verplicht (pas toe leg uit)

EI-standaarden

zie toelichting bij opname

Declaratieverkeer zorgverzekeraars en zorgverleners

Vektis

Aanbevolen

EML_NL

1.0

Verkiezingsgegevens

Kiesraad

Verplicht (pas toe leg uit)

EPUB

3.0

e-bookformaat

IDPF

Aanbevolen

ETSI TS 119 312

v1.1.1 (2014-11)

Digitale handtekening

ETSI

Aanbevolen

FTP

RFC 959

Bestandsuitwisseling

IETF

Aanbevolen

Genericode

1.0

Definiëren van Codelijsten

OASIS

Aanbevolen

Geo-Standaarden

Zie 'Toelichting bij Opname'

Geografische informatie

Geonovum

Verplicht (pas toe leg uit)

GeoPackage (voor in de set Geo-Standaarden)

1.2.1

Geografische informatie

Geonovum

In behandeling

Pagina's