Zie hier alle verplichte (pas toe of leg uit) en aanbevolen open standaarden in een lijst.

Naam open standaarden Versie Omschrijving Beheerorganisatie Lijst

Ades Baseline Profiles

Xades v2.1, Pades v2.1, Cades v2.2 en Asic v2.2

Geavanceerde en gekwalificeerde digitale handtekeningen

ETSI

Verplicht (pas toe leg uit)

AES

FIPS 197

Versleutelingstechniek

NIST

Aanbevolen

Aquo-standaard

Aquo 2016-12

Watermanagement informatie

Informatiehuis Water

Verplicht (pas toe leg uit)

ASN.1

ISO/IEC 8824-1:2015

Data structuren

ISO

Aanbevolen

BWB

1.3.1

Identificatie van en verwijzing naar wet- en regelgeving

Werkmaatschappij-KOOP

Verplicht (pas toe leg uit)

CMIS

1.0

Content-uitwisseling tussen CMS-/DMS-systemen

OASIS

Verplicht (pas toe leg uit)

COINS

2.0

Uitwisseling van bouwinformatie

BIM Loket

In behandeling

CSS

2.1

Website opmaak

W3C

Aanbevolen

CSV

RFC4180

tabelbestanden

IETF

Aanbevolen

Datum en Tijd

ISO 8601:2004

Datum en tijd

ISO

Aanbevolen

DCAT

Recommendation 16-01-2014

Beschrijven van datasets

W3C

Aanbevolen

DHCP

35490

Toewijzing netwerkadressen

IETF

Aanbevolen

Digikoppeling 1.0

1.0

veilige berichtuitwisseling

Logius

Archief

Digikoppeling 2.0

2.0

Veilige berichtuitwisseling

Logius

Verplicht (pas toe leg uit)

Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.0)

1.1.2

Toegankelijkheid websites

ETSI

Verplicht (pas toe leg uit)

DKIM

RFC 6376

Anti-phishing

IETF

Verplicht (pas toe leg uit)

DMARC

RFC 7489

Anti-phishing

IETF

In behandeling

DNS

Nov 1987

Netwerkcommunicatie

IETF

Aanbevolen

DNSSEC

RFC 4033, RFC4034, RFC4035

Domeinnaam-beveliging

IETF

Verplicht (pas toe leg uit)

E-Portfolio NL

NEN 2035:2014 nl

Onderwijs en Ontwikkeling

NEN

Verplicht (pas toe leg uit)

ECLI

1.0

Verwijzing naar rechterlijke uitspraken in Europa

Juriconnect

Verplicht (pas toe leg uit)

EI-standaarden

zie toelichting bij opname

Declaratieverkeer zorgverzekeraars en zorgverleners

Vektis

Aanbevolen

EML_NL

1.0

Verkiezingsgegevens

Kiesraad

Verplicht (pas toe leg uit)

EPUB

3.0

e-bookformaat

IDPF

Aanbevolen

ETSI TS 119 312

v1.1.1 (2014-11)

Digitale handtekening

ETSI

Aanbevolen

FTP

RFC 959

Bestandsuitwisseling

IETF

Aanbevolen

Genericode

1.0

Definiëren van Codelijsten

OASIS

Aanbevolen

Geo-Standaarden

Zie 'Toelichting bij Opname'

Geografische informatie

Geonovum

Verplicht (pas toe leg uit)

HTML

5.0

Opmaak van webpagina's.

W3C

Aanbevolen

HTTP

1.1 en 2.0

webcommunicatie

IETF

Aanbevolen

Pagina's