IPM

Inhoudsopgave

  Content

  Status

  Lijst status
  Archief
  Functioneel toepassingsgebied

  Voor het centraal publiceren van vergunningen via overheid.nl

  Europese status
  Nee

  Nut en werking

  Typering
  Publiceren van vergunningen
  Nut

  Met het IPM publiceert u uw vergunningen op uw eigen website. Hierdoor worden alle verleende vergunningen via internet doorzoekbaar via één centrale zoekmachine op http://www.overheid.nl/

  Werking

  Het Informatie Publicatie Model ‘xyz’ (IPM) beschrijft de randvoorwaarden voor het publiceren van informatie over ‘xyz’ op internet en bevordert daarmee de vindbaarheid van dienst of product ‘xyz’. Voorbeelden zijn Samenwerkende Catalogi en Vergunningen (beheer is in handen van KOOP). Het IPM beschrijft de metadata standaard waarmee gegevens worden uitgewisseld, beschrijft de mogelijkheden die de centrale zoekdienst de deelnemende overheden biedt en geeft een toelichting op de aansluitvormen.

  Domein
  Relatie met andere standaarden
  Trefwoorden

  Detailinformatie

  Volledige naam

  Informatie Publicatie Model Vergunningen

  Versie
  4.0
  Specificatiedocument
  Beheerorganisatie

  Toetsingsinformatie

  Toelichting bij opname

  November 2016 is besloten om de standaard van de aanbevolen lijst te verwijderen. IPM is namelijk een onderdeel van een Contentmodel en beschrijft het component 'Structuurmodel'. Het is daarmee te weinig een generieke standaard. Verder wordt IPM als zodanig niet als open standaard beheerd (dit betreft niet de afzonderlijk contentmodellen). De standaard voldoet daardoor niet (meer) aan de criteria voor opname op de lijst aanbevolen standaarden.

  Uitstekend beheer
  Nee
  Forumadvies
  Datum van besluit

  20-08-2009

  Overig

  Toelichting

  OWMS (Overheid.nl Web Metadata Standaard): standaard voor het beschrijven van metadata van informatie van de Nederlandse Overheid op internet. In IPM zijn een aantal metadatavelden gegroepeerd in een toepassingsprofiel.