Digikoppeling 1.0

Inhoudsopgave

  Content

  Status

  Lijst status
  Archief
  Functioneel toepassingsgebied

  Geautomatiseerde gegevensuitwisseling tussen informatiesystemen voor sectoroverstijgend berichtenverkeer, op basis van twee koppelvlakstandaarden:

  • DK ebMS standaard voor meldingen tussen informatiesystemen
  • DK WUS standaard voor de bevraging van informatiesystemen

   

  Organisatorisch werkingsgebied

  Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.

  Europese status
  Nee

  Nut en werking

  Typering
  veilige berichtuitwisseling
  Nut

  Zoals een brief in een envelop gaat voor verzending, zo gaat een elektronisch bericht in een digitale verpakking. Digikoppeling bestaat uit koppelvlakstandaarden, die logistieke afspraken bevatten voor berichtenuitwisseling tussen overheden.

  Werking

  Digikoppeling bestaat uit een set standaarden voor elektronisch berichtenverkeer tussen overheidsorganisaties. 

  Digikoppeling onderkent twee hoofdvormen van berichtenverkeer: 

  1. Bevragingen; een vraag waar direct een reactie op wordt verwacht. Hierbij is snelheid van afleveren belangrijk. Als een service niet beschikbaar is, dan hoeft de vraag niet opnieuw worden aangeboden.
  2. Meldingen; men levert een bericht en pas (veel) later komt eventueel een reactie terug. In dat geval is snelheid van afleveren minder belangrijk. Als een partij even niet beschikbaar is om het bericht aan te nemen, dan is het juist wel gewenst dat het bericht nogmaals wordt aangeboden. 

  Aan versie 2.0 van Digikoppeling is o.a. de specificatie voor grote berichten toegevoegd, de mogelijkheid om attachments toe te voegen en om security op berichtniveau toe te passen.

  Domein
  Trefwoorden

  Detailinformatie

  Volledige naam

  ebMS WUS zoals nader gespecificeerd binnen Digikoppeling (voorheen OSB)

  Versie
  1.0
  Specificatiedocument
  Beheerorganisatie
  Logius

  Toetsingsinformatie

  Toelichting bij opname

  Deze versie is vervangen door versies 2.0 en 3.0 

  Uitstekend beheer
  Datum van besluit

  20-05-2009

  Overig

  Toelichting

  Deze versie is inmiddels vervangen door versie 2.0 van de standaard