OBDO 7 juli 2021, standaardisatie

Content

Op de agenda stonden de volgende punten over standaardisatie:

  • Actualisering versie standaard SETU ('pas toe of leg uit'-lijst)
  • Plaatsing MIM op lijst aanbevolen standaarden
  • IV-meting begin 2021

Het OBDO is akkoord met het hamerstuk.