OBDO 25 mei 2023 standaardisatie

Content

Op de agenda stonden de volgende punten over standaardisatie:

De voorzitter concludeert, het OBDO gehoord hebbende, dat dit primaire standaarden zijn die voorliggen. Samen moeten wij (het OBDO) hiervoor zorgdragen, desnoods met meer druk op de ketel. Er lopen een aantal acties vanuit CIO RIJK en die brengen we (OBDO) gezamenlijk verder.

Het OBDO is unaniem akkoord.