OBDO 2 februari 2023, standaardisatie

Content

Deze vergadering werd schriftelijk afgedaan.

Op de agenda stonden de volgende punten over standaardisatie:

Agendapunt 1 en 2 Aanbiedingsformulier

1a. Verwijdering COINS van de 'pas toe of leg uit'-lijst

1b. Verwijdering OWMS van de 'pas toe of leg uit'-lijst

1c. Versiewijziging VISI op de 'pas toe of leg uit'-lijst

2a. Werkplan Forum Standaardisatie 2023

Het OBDO gaat akkoord met de voorgelegde punten. Enkele meegegeven opmerkingen en aandachtspunten pakt het bureau van het Forum Standaardisatie verder op met indieners.