OBDO 19 november 2020, standaardisatie

Content

Op de agenda stonden ter bespreking de volgende punten over standaardisatie:

A) Meting Informatieveiligheidstandaarden medio 2020

B) Streefbeeldafspraak IPv6

C) Wildgroei internetdomeinen digitale overheid

D) Grote leveranciers

De onderwerpen zijn besproken zonder nadere besluitvorming. Het verslag van deze vergadering meldt dat het rapport Meting Informatieveiligheidstandaardencomplimenten en waardering krijgt. 

Wildgroei aan internetdomeinen moet worden beperkt, iets waar de VNG mee aan de slag gaat om Citrix-achtige incidenten (voortaan) te (kunnen) voorkomen. Websites(domeinnamen) moeten worden opgeschoond en gearchiveerd. CIO Rijk gaat hiermee aan de slag door bijvoorbeeld een monitoring op te zetten om het makkelijer te volgen. 

Over het 1 domein-vraagstuk kan gekeken worden naar implementatietijd, kosten en naar de efficiƫntie en effectiviteit van de gekozen manier. Op het onderwerp 'overheidsdomeinen' komt CIO Rijk terug. Daar schuilt veel achter en hiervoor is het bijvoorbeeld van belang dat er een proces voor wordt ontwikkeld.