OBDO 18 maart 2021, standaardisatie

Content

Op de agenda stond de bespreking van de Monitor open standaarden 2020. Het OBDO werd gevraagd kennis te nemen van de Monitor open standaarden 2020 en de duiding ervan en in te stemmen met de voorgenomen maatregelen.

De leden van het OBDO gingen akkoord met het hamerstuk.