OBDO 18 maart 2020, standaardisatie

Content

Op de agenda stonden als hamerstuk de volgende punten over standaardisatie:

  • Duiding en maatregelen Monitor open standaarden 2019 (incl. Monitor 2019, eindmeting IV-standaarden, streefbeeldafspraak IPv6 en concept- opdracht DMARC)
  • plaatsing GWSW op de ‘pas toe of leg uit’-lijst en OID op de lijst aanbevolen standaarden

De OBDO-leden zijn akkoord met als toevoeging erbij dat I&W, PL en SZW een voorstel doen om bijv. via het CIO-Beraad centraal opdracht te geven aan de SSC’s en ZBO’s om de anti-phishing e-mail standaarden te adopteren en streng te configureren (DMARC policy), in plaats van vanuit elk ministerie afzonderlijk.

Tevens wordt vanuit de VNG gevraagd of het OBDO/rijk ook in het belang van het gemeentelijk domein kan helpen aansturen op de adoptie van enkele IV-standaarden in Microsoft Office 365 Exchange Online (o.a. DANE en DNSSEC).