OBDO 10 februari 2022, standaardisatie

Content

Op de agenda stond het volgende punt over standaardisatie:

Herkenbare en veilige digitale overheid (presentatie)

Larissa Zegveld en Hetty Lucassen verzorgen de presentatie.

Onvoldoende herkenbaarheid van de digitale overheid leidt tot allerlei ongewenste effecten bij de burger:

 • Onzekerheid bij gebruikers of een website van de overheid is;
 • Onnodig tijdsverlies wegens gebrek aan verificatie en controlemogelijkheden;
 • Negatieve gebruikerservaring van overheidsdienstverlening;
 • Verminderd gebruik van digitale overheidsdienstverlening;
 • Ondermijning vertrouwen in de overheid door toenemend risico op onjuiste informatie of desinformatie;
 • Risico voor burgers, ondernemers én overheidsorganisaties op verlies van gegevens en /of geld.

Als mogelijke oplossingen hiervoor is gedacht aan:

 • Een overheidsbreed domeinnaamregister die het portfoliobeheer van de gehele overheid beter in kaart kan brengen en sturing/regie te optimaliseren. Ook biedt een register mogelijkheid aan burgers om te checken of een overheidswebsite echt is of niet.
 • Uniforme overheidsextensie waarbij meteen duidelijk is dat je op een overheidssite zit. Dit biedt tevens mogelijkheden om uitgifte van overheidsdomeinen te reguleren en te controleren en wildgroei in te perken.
 • Uitwerking van een overheidsbreed (internet)domein beheerbeleid dat kaders en richtlijnen biedt, zodat overheidsbreed op eenduidige wijze regie kan worden gevoerd op hun website- en e-mail portfolio.

De OBDO-leden reageren allen positief met een aantal opmerkingen:

 • Problematiek wordt deels herkend – thema heeft geen prioriteit.
 • Het vormt een onderdeel van de basishygiëne.
 • Vooral eerst klein beginnen en later uitbreiden.

Het OBDO gehoord hebbende, reageert de voorzitter als volgt:

Als onderdeel van basishygiëne is het goed om hiermee klein te beginnen, zodat er veeleisend geholpen kan worden.