OBDO 1 februari 2024

Content

Op de agenda stonden voor Standaardisatie de volgende punten op de agenda:

  1. Monitor open standaarden 2023, incl. notitie duiding en maatregelen: link naar stuk
  2. Werkplan Forum Standaardisatie 2024: link naar stuk
  3. Basismodel geo-informatie NEN 3610 in nieuwe versie blijven verplichten aan de overheid (‘pas toe of leg uit’): link naar stuk

Nadere verslaglegging volgt.