OBDO 1 december 2022, standaardisatie

Content

Op de agenda stonden de volgende punten over standaardisatie:

1. Meting Informatieveiligheidsstandaarden voorjaar 2022

2. Mutaties ‘pas toe of leg uit’-lijst:

a. standaard COINS (gegevensuitwisseling in de bouw) niet meer verplichten of

aanbevelen aan de overheid via verwijdering van de ‘pas toe of leg uit’-lijst

b. standaard OWMS (openbaarheid en toegang overheidsinformatie) niet meer

verplichten of aanbevelen aan de overheid via verwijdering van de ‘pas toe of leg

uit’-lijst

Het OBDO gehoord hebbende concludeert de voorzitter als volgt:

  • In samenwerking met Visser (‘trekker’), Ducastel, Vermeer en Maarten Jonker (vertegenwoordiger MFG) is het verzoek om tot een plan van aanpak te kunnen komen waarbij nader bekeken wordt wat de meest impactvolle maatregel is. Hierbij kan als uitgangspunt de best practice VWS worden gebruikt.  Vervolgens wordt het wederom ter bespreking geagendeerd. Dit maakt dat er collectief gestuurd worden.
  • De OBDO-leden hieraan de hoogste prioriteit geven aan de eigen organisatie.
  • Over een half jaar wordt de volgende meting geagendeerd.

[De overige agendapunten ‘mutaties ‘pas toe of leg uit’-lijst en ‘Hamerpunt- standaard OWMS (openbaarheid en toegang overheidsinformatie)’ zijn wegens tekort aan tijd doorgeschoven naar de volgende OBDO- vergadering.]