Standaardisatie veiligheid


Het hoort inmiddels bijna tot de eerste levenbehoeften van alle nederlanders: het internet...

We mailen, we surfen,…

Ook de overheid communiceert steeds meer via het internet met burgers en bedrijven.

Toch is niet alles wat we binnenkrijgen even betrouwbaar.

We hebben ze allemaal gehad, phishingmails, soms bedrieglijk echt...

...en achter de schermen gebeurt vaak nog veel meer om onze persoonlijke gegevens te pakken te krijgen.

De veiligheid van de digitale snelweg wordt voortdurend op de proef gesteld.

Burgers en bedrijven moeten erop kunnen vertrouwen dat digitale communicatie met de overheid veilig is.

Standaarden voor informatiebeveiliging helpen daarbij.

Bijvoorbeeld wanneer de overheid, in dit geval de Belastingdienst, een email verstuurt.

Door deze email van de Belastingdienst te voorzien van een digitaal stempel, in dit geval DKIM, worden bij de serviceprovider van de ontvanger van het bericht
de valse of phishing emails gescheiden van de echte emails.

Daardoor kan de ontvanger vertrouwen op de echtheid van de emailberichten van de Belastingdienst.

Wanneer een burger een website van de overheid bezoekt, zorgen beveiligingsstandaarden ervoor dat hij ook daadwerkelijk uitkomt bij de echte website van de overheid en communiceert via een afgeschermde verbinding.

Beveiligingsstandaard DNSSEC zorgt voor de juiste routering en TLS voorkomt dat er onderweg wordt afgeluisterd.

De burger kan bij het bezoeken van een overheidswebsite controleren of het echt om de website van de Belastingdienst gaat.

Beveiliging met TLS is herkenbaar aan het https-slotje in de adresbalk.

Wanneer een burger inlogt met zijn Digid…

...dan zorgt beveilingsstandaard SAML ervoor dat de overheid de identiteit van de burger kan controleren.

Al deze beveiligingsstandaarden en andere heeft het Forum Standaardisatie op de ‘pas toe of leg uit’-lijst gezet.

Overheidsorganisaties zijn verplicht deze standaarden toe te passen in hun digitale systemen en steeds meer overheidsorganisaties doen dat ook.

Zo kunnen we als overheid ervoor zorgen dat systemen op elkaar aansluiten en dat we op een veilige manier informatie uitwisselen met burgers en bedrijven.

Neem als overheidsorganisatie je verantwoordelijkheid en implementeer ook deze beveiligingsstandaarden.

Want burgers en bedrijven verwachten een betrouwbare digitale overheid.

Forum Standaardisatie

Voor een betrouwbare overheid met open standaarden van en voor iedereen.