iBestuur congres 2020

Uit onderzoek van Kantar blijkt dat veel burgers moeite hebben om goed te herkennen of een website of e-mailbericht al dan niet van de overheid is. Fraudeurs maken hiervan misbruik. Bovendien ondermijnt de onduidelijkheid het vertrouwen van burgers in echte overheidswebsites/-mails. Eén van de manieren om de herkenbaarheid van overheid online te vergroten, is het terugdringen van het aantal overheidswebsites en het voorkomen van misbruik van overheidsdomeinnamen. Overheden hebben echter lang niet altijd goed inzicht in de internetdomeinen waar zij eigenaar ván of verantwoordelijk vóór zijn. Goed domeinnaambeheer vereist tijd/capaciteit en draagvlak, zo leren ook de ervaringen van programma ‘VWS op het web’. Bij het managen van je ‘online presence’ hoort tevens het nemen van maatregelen om misbruik van je domeinen, zoals e-mailphishing, te voorkomen. Wat kunnen we leren van het ‘lek’ dat werd ontdekt bij het RIVM midden in de coronacrisis? En wat hoort er nog meer bij het beheersen van een webportfolio? Brenno de Winter is adviseur Informatiebeveiliging; Raoul Zonnenberg is voormalig programmamanager bij het Ministerie van VWS; moderator Larissa Zegveld is voorzitter Forum Standaardisatie.