Wijzigingen ‘Pas toe of leg uit’-lijst, 28 november

Content

Het Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) heeft in de vergadering van 28 november 2019 op advies van het Forum Standaardisatie een aantal wijzigingen goedgekeurd op de ‘Pas toe of leg uit'-lijst. De aanpassingen zijn per direct ingegaan.

  • GeoPackage wordt op de ‘Pas toe of leg uit’-lijst geplaatst

    Deze standaard bestaat uit afspraken voor de uitwisseling van geografische informatie via SQLite. Hierdoor wordt het een stuk eenvoudiger om de informatie uit (geo)basisregistraties en andere landelijke voorzieningen te downloaden en te gebruiken in de eigen werkprocessen.
  • RPKI wordt op de ‘Pas toe of leg uit’-lijst geplaatst

    Resource Public Key Infrastructure is een techniek om routeringen op het internet veiliger te maken doordat ‘route hijacks’ geblokkeerd worden. Bij een route hijack wordt internetverkeer omgeleid naar de systemen van een niet geautoriseerd netwerk. Door de toepassing van RPKI kunnen deze foute routes genegeerd worden.
  • Verduidelijkingen functioneel toepassingsgebieden

    Het Forum Standaardisatie past sinds 2017 een standaardsyntaxis toe op de beschrijving van de functioneel toepassingsgebieden van standaarden. Hierdoor worden de beschrijvingen van de functioneel toepassingsgebieden eenduidiger. Om deze reden zijn de functionele toepassingsgebieden van de Aquo-standaard, SIKB0101, SIKB0102, BWB, ECLI, JCDR, EML_NL, NL LOM, E-Portfolio NL verduidelijkt. De Aquo-standaard, SIKB0101 en SIKB0102 zijn standaarden gericht op het uitwisselen van gegevens over waterbeheer, bodeminformatie en archeologische informatie. BWB, ECLI en JCDR richten zich op de identificatie van en verwijzing naar wet- en regelgeving, rechterlijke uitspraken en decentrale regelgeving. De EML_NL zorgt voor de uitwisseling van gegevens bij verkiezingen. NL LOM en E-Portfolio NL richten zich op het uitwisselen van gegevens over de vindbaarheid van leermaterialen, en onderwijs en ontwikkeling.

Zie ook:

• De ‘Pas toe of leg uit'-lijst

• De lijst aanbevolen standaarden