Wet GDI wordt Wet digitale overheid

20 nov 2017

De naam van de - door het vorige kabinet voorbereide - Wet generieke digitale infrastructuur (GDI) verandert in: Wet digitale overheid.

De reden is dat deze naam beter past bij de ambities van het nieuwe kabinet op het vlak van de verdere digitalisering van het openbaar bestuur.Ook geeft het beter aan wat de reikwijdte en het doel is van de wet; het verbeteren van de digitale overheid door standaarden voor elektronisch verkeer verplicht te stellen, regels over informatieveiligheid en over de toegang van burgers en bedrijven tot online dienstverlening bij de (semi)overheid. De planning is dat de Wet digitale overheid eind 2017 voor advies naar de Raad van State wordt gestuurd. De wet bevat een grondslag om open standaarden te verplichten bij Algemene Maatregel van Bestuur.

Meer informatie over de wet vindt u op de website van Digitale Overheid.