Verplicht voor veilige en leefbare omgeving

Content

Forum Standaardisatie heeft een aanpassing doorgevoerd op de Lijst Open Standaarden. De nieuwe versie (2022 nl) basismodel voor geo-informatie NEN 3610 blijft verplicht aan de overheid. De aanpassing is het resultaat van het besluit van het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid na de toetsingsprocedure van het Forum Standaardisatie.

Basismodel geo-informatie NEN 3610

Goede afspraken maken binnen het geo-domein bevordert informatievoorziening en -uitwisseling zoals voor voorzieningen voor elektriciteit, telecommunicatie, gas, chemicaliƫn, drinkwater, afvalwater en warmte. Informatie-uitwisseling is essentieel in geval van risico's rondom locatiegebonden activiteiten zoals opslag, het transport en het gebruik van bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen. Het basismodel voor geo-informatie NEN 3610 bevordert deze eenduidige gegevensuitwisseling.

NEN 3610 maakt deel uit van de Geo-standaarden op de lijst open standaarden van Forum Standaardisatie.

De nieuwe versie

De nieuwe versie van NEN 3610 (2022 nl) is beter toegespitst op de huidige eisen binnen het geo-werkveld. Zo vergroot de nieuwe versie de uitwisseling en het gebruik van geo-informatie en sluit aan bij de huidige (technische) ontwikkelingen en richtlijnen rond informatiemodellering.

Meer weten?