Standaarden aanmelden vóór 1 november (nieuwe eindatum)

24 okt 2016

Op de lijst met open standaarden van het Forum Standaardisatie staan standaarden die overheden moeten gebruiken. Mist u een belangrijke open standaard voor digitale gegevensuitwisseling? Is er een nieuwe versie? Staat er op de lijst een standaard die verouderd is? Meld deze dan aan vóór 1 november 2016 (nieuwe einddatum).

U kunt Standaarden aanmelden voor de status verplicht of voor de status aanbevolen. De standaard moet betrekking hebben op gegevensuitwisseling, maar kan van toepassing zijn op verschillende domeinen zoals: Cybersecurity, documenten, Internet of Things, Smart Cities, stelselafspraken, efactureren, autorisatie, etc.

Aanmelden van een standaard

Na aanmelding doorlopen de standaarden een toetsingsprocedure waarin de standaard tegen een aantal vooraf vastgestelde criteria wordt getoetst.
◾Voor het aanmeldformulier en meer informatie over de procedure: zie onze pagina over het toetsen van standaarden.
◾Mail het ingevulde formulier naar: forumstandaardisatie@logius.nl
 

Waarom een lijst met verplichte open standaarden?

Opname van standaarden op de lijst van Forum Standaardisatie draagt bij aan de adoptie van open standaarden en bevordering van interoperabiliteit binnen de publieke sector. Overheidsorganisaties en semi-overheidsorganisaties zijn verplicht om de standaarden met een 'pas toe of leg uit'-verplichting te gebruiken. Bij aanschaf of (ver)bouw van ICT-systemen en diensten moet de vraag naar open standaarden worden opgenomen in aanbestedingen. Het gebruik van open standaarden beperkt leveranciersafhankelijkheid. Ook verbetert het de gegevensuitwisseling tussen overheden onderling en tussen overheid, bedrijven en burgers.

Vragen over de procedure of het aanmelden? Mail met forumstandaardisatie@logius.nl