Seminar: API, de toekomst van gegevensuitwisseling?

17 okt 2019

Content

Logius en Forum Standaardisatie organiseren, in samenwerking met het kennisplatform API’s, op donderdag 31 oktober het seminar: API’s: de toekomst van gegevensuitwisseling? Tijdens het seminar presenteren verschillende organisaties op welke wijze zij bezig zijn met API’s en welke issues zij daarbij tegen komen. Daarnaast wordt in een aantal presentaties geschetst welke initiatieven er reeds lopen om een grootschalige toepassing van API’s door de overheid tot een succes te maken.

Programma

Tijdvak Presentatie Tweede presentatie
12.00 uur Inloop met lunch  
12.30 uur

Opening en Welkom door Dagvoorzitter Evert-Jan Mulder (Red Plume)

 
12.40 uur

API’s: wat zijn het? & NL API strategie - Gino Laan (min. BZK)

 
13.10 uur

API’s, de bouwstenen om CBS informatie beter te delen met onze gebruikers- Dennis Ramondt (CBS)

De toepassing van API’s bij de VNG - Henri Korver (VNG)

13.40 uur

De toepassing van API’s bij het Digitaal Stelsel Omgevingswet - Tony Sloos (ArchitecIT)

Een functionele vergelijking tussen Digikoppeling en NLx - Martin van der Plas (Provincie Noord-Holland)

14.10 uur

De toepassing van API’s bij het Kadaster - Lennart van Bergen (kadaster)

Data bij de bron; De (inter)nationale API-uitdaging (RINIS)-Hans Sinnige & Rob Verweij (RINIS)

 

14.40 uur Pauze  
15.10 uur

API’s bij BGoogle - Erwin Angelier & Olivier van Arkel (Google)

 
15:40 uur

Terugkoppeling hackaton Sensorthings API - Frank Terpstra (Geonovum)

 
16:00 uur

De API ambities van Logius en toekomst van Digikoppeling - Pieter Hering ( Logius/Centrum voor Standaarden)

 
16.30 uur

Paneldiscussie: Wat dienen we samen te regelen?

 
17.00 uur

Afsluiting en borrel

 

Praktische informatie

New Babylon Meeting Center
Donderdag 31 oktober, van 12.00 tot 17.30 uur.

Aanmelden

Stuur een e-mail naar api@logius.nl