Save the date: 4 maart, kick-off Kennisplatform API

04 feb 2020

Inhoud

Samen met de Kamer van Koophandel, VNG Realisatie, het Kadaster, Logius en Geonovum nodigen wij u van harte uit voor de kick-off 2020 van Kennisplatform API's. Wilt u meer weten over de API Strategie voor Nederland?

Programma

De digitale samenleving vereist dat digitale diensten eenvoudig met elkaar samen kunnen werken. API’s helpen daarbij, doordat ze informatie makkelijker herbruikbaar maken voor programmeurs. Met het opleveren van de API strategie (in 2019) is er een eerste stap gezet op weg naar betere API’s van de overheid. Maar er is nog veel te regelen om onze doelen te bereiken. Daar gaan we 4 maart een begin mee maken.

Op de kick-off praten we u bij over de actuele stand van zaken, het verleden en de toekomst. Hierbij geven we ook uw issues met plezier de vloer! Laat het dus aan ons weten als u iets wilt inbrengen. Na een korte plenaire aftrap is de vloer aan de werkgroepen. In parallelle sessies bespreken zij de werkplannen voor het komend jaar. U bent van harte welkom hierbij aan te schuiven. Als toehoorder èn als deelnemer.

In de loop van februari lichten we alvast een tipje van de sluier op over de richting van de activiteiten voor 2020. We houden u daarvan op de hoogte.

Aanmelden voor de bijeenkomst