Rolling Plan for ICT Standardisation 2017 verschenen

23 feb 2017

Het Rolling Plan legt een unieke link tussen EU beleid en ICT-gerelateerde standaardisatieactiviteiten. Het plan is het jaarlijkse resultaat van een dialoog en samenwerking tussen standaardisatieorganisaties en beleidsmakers, tot stand gebracht door het Multi-stakeholder Platform on ICT Standardisation.

Het Rolling Plan kent in de huidige vorm twee hoofdfuncties:
- Planning tool o.b.v. de beschreven beleidsdoelen en geplande acties.
- Compendium vanwege beschreven juridische grondslagen en overzicht van beschikbare en lopende werkzaamheden.

Aanvullend op het plan wordt een dashboard bijgehouden waarin de uitvoering van de beschreven acties wordt gemonitord.

Het Rolling Plan is digitaal beschikbaar, zowel het complete rapport als een executive samenvatting.

GROW_Rolling_Plan_ICT_2017_web_170222.pdf

GROW_Rolling_Plan_ICT_2017_Executive_summary_170222.pdf