RDI versterkt Forum Standaardisatie

Content

Hiermee onderstreept het voormalige Agentschap Telecom het belang van het toepassen van breed gedragen open standaarden. Manager Digitale Weerbaarheid Isabel van der Leij neemt namens de RDI zitten in het Forum:

Dagelijks zien we in ons werk dat open standaarden van grote waarde zijn voor digitale weerbaarheid.

Samenwerken 

Websites, email, routering,-- de digitale infrastructuur---, die met deze breed gedragen afspraken de manier verbeteren waarop bijvoorbeeld gegevens worden uitgewisseld. Isabel van der Leij verwacht dat de noodzaak hier scherp op te zijn de komende jaren sterk zal groeien. "De digitalisering gaat verder en voor heel veel gebruiken we de onderliggende digitale infrastructuur. Denk bijvoorbeeld aan het aanzetten van je verwarming via je mobiel of via je app bekijken of je kind haar tanden goed genoeg gepoetst heeft.” Het forum adviseert overheden. De kennis en kunde die bij het Forum aanwezig is, is ook relevant in bedrijfsleven.

Standaardisatie 

De 'Pas toe of leg uit'-lijst is in Nederland op dit moment verplicht voor overheden. Isabel van der Leij licht toe: "Deze breed gedragen open standaarden zijn belangrijk: ze zorgen dat er beter samengewerkt kan worden tussen bedrijven, burgers en overheid. Uiteindelijk borgen ze onze waarden zoals bijv. transparantie, interoperabiliteit, het niet opwerpen van barrières voor nieuwkomers".

 Lees ook