Publicatie van het nieuwe European Interoperability Framework (EIF)

08 mei 2017

De Europese Commissie heeft recent het nieuwe European Interoperability Framework (EIF) geaccepteerd en gepubliceerd. Het EIF biedt overheden hulp bij het ontwikkelen van digitale diensten. Het biedt handvatten en richtlijnen voor het verbeteren van de governance en organisatieoverstijgende en geïntegreerde dienstverlening. Er is speciale aandacht voor o.a. openheid, data-portabiliteit en bewaken dat wetgeving niet remmend werkt voor interoperabiliteit.

Nederland heeft actief bijgedragen aan de totstandkoming van het EIF. Het ministerie van Binnenlandse Zaken (DGOO) was hierin de trekker, bijgestaan door het NORA-team (Nederlandse Overheids Referentie Architectuur) en Bureau Forum Standaardisatie.

Minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders schreef hierover een brief aan de Tweede Kamer “Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie”.

In deze brief geeft de minister aan dat “het kabinet voorstander is van de versterking van de Europese digitale interne markt. Belemmeringen die het functioneren van de Europese interne markt beperken dienen zoveel mogelijk te worden weggenomen. In relatie daarmee dient grensoverschrijdende digitale overheidsdienstverlening vanuit overheden verder versterkt en vereenvoudigd te worden ten behoeve van burgers en bedrijven. Het kabinetsbeleid is erop gericht dat burgers en bedrijven hun zaken met de overheid overwegend digitaal kunnen gaan afhandelen. In de Visiebrief over Digitale overheid (4) en de nieuwe Digitale Agenda (5) heeft het kabinet uiteengezet hoe het deze doelstelling zal realiseren. In dit kader wordt o.a. voorzien in een generieke digitale infrastructuur (GDI) waarmee de digitale dienstverlening kan worden verbeterd. Element van de GDI zijn de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) en de pas-toe-of-leg-uit lijst van het Forum Standaardisatie die kunnen worden beschouwd als het nationale interoperabiliteitskader. NORA bevat kaders en bestaande afspraken voor het inrichten van de informatiehuishouding van de Nederlandse overheid. De open standaardenlijst van Forum Standaardisatie bestaat uit verplichte («pas toe of leg uit») en aanbevolen open standaarden (6) voor de publieke sector.

Lees hier het complete Kamerstuk (externe link).

Meer informatie over het European Interoperability Framework (EIF) vindt u hier (externe link).

Bij vragen, neem contact met ons op.