2019-10-01

VNG Realisatie, Logius en andere partijen gaan een gezamenlijk streefbeeld vormen voor een overheidsbrede implementatie van IPv6. IPv6 is een protocol voor internetadressen, ook wel IP-adressen genoemd. De standaard bepaalt dat ieder ICT-systeem binnen het netwerk een uniek IPv6 nummer heeft, zoals 2001:4c10:5:627::72. Hierdoor kunnen systemen elkaar herkennen en data uitwisselen. IPv6 heeft een veel grotere hoeveelheid beschikbare adressen ten opzichte van de voorganger IPv4. Dit maakt verdere groei en innovatie van het internet mogelijk.

Om hun dienstverlening blijvend te kunnen garanderen, is het belangrijk dat alle overheden versneld overstappen op IPv6 voor zowel website als e-mail. Tijdens de IPv6-events laten verschillende gemeenten zien hoe zij al succesvol zijn overgestapt. Vanuit het perspectief van zowel gemeenten als leveranciers brengen we de knelpunten boven tafel. Het uitwisselen van ervaringen, ambities en plannen staan deze dagen centraal. Aan het eind van dag drie willen de partijen een gedragen, richtinggevend streefbeeld gevormd hebben voor een overheidsbrede implementatie van IPv6.

Meer weten over IPv6? U vindt uitleg op deze pagina: https://www.forumstandaardisatie.nl/standaard/ipv6-en-ipv4