Overheid start eigen Mastodon-omgeving

Content

De overheid heeft een pilot gestart voor Mastodon. Dat is een decentraal social media platform. In tegenstelling tot andere bekende sociale media kunnen personen en organisaties Mastodon draaien vanuit hun eigen infrastructuur. Forum Standaardisatie is een van de eerste vier deelnemers aan de Mastodon-pilot van de overheid.

De voordelen van Mastodon

Dankzij een eigen Mastodon-omgeving is de overheid niet afhankelijk van commerciële partijen en de steeds veranderende regels van hun platformen. Zo is informatie van de overheid open en beschikbaar voor iedereen en zijn privacy, veiligheid en autonomie geborgd.

Bekijk de nieuwe overheidsomgeving via Social.overheid.nl en volg de overheidsaccounts waarin u interesse heeft. 

Wie doen er mee?

De eerste deelnemers zijn Alexandra van Huffelen (Staatssecretaris Koninkrijkrelaties en Digitalisering), Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Belastingdienst en Forum Standaardisatie. Andere overheidsorganisaties kunnen zich nog aansluiten op het initiatief.

De Mastodon-omgeving van de overheid is niet bedoeld voor accounts van alle (individuele) ambtenaren.

Gestandaardiseerd platform

Mastodon is een sociaal netwerk dat is opgebouwd uit allemaal afzonderlijke instanties (platformen). Die zijn met elkaar zijn verbonden via het gebruik van de open standaard ActivityPub. Zo is Mastodon een voorbeeld van een federatief internet (het zogenoemde 'Fediverse').

Een account op Mastodon is een logische stap voor het Forum Standaardisatie. “Forum Standaardisatie zet zich al jaren in voor een digitale overheid met open standaarden. Het Forum ondersteunt dan ook graag deze pilot met Mastodon. Mastodon is een op publieke waarden gedreven sociaal medium. De achterliggende open standaard zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen zonder dat er een afhankelijkheid is van één partij. Het draagt bij aan een publiek internet, zoals oorspronkelijk ook bedoeld”, aldus Larissa Zegveld, voorzitter van het Forum Standaardisatie.

Zie ook:

Nieuwsbericht op Digitaleoverheid.nl