Openbare consultatie NLCIUS

01 feb 2018

In opdracht van het EN Standaardisatie Platform eFacturatie (voorheen de SmeF Stuurgroep) hebben marktpartijen, branchevertegenwoordigers en overheden samengewerkt aan de Nederlandse Core Invoice Specification (NLCIUS) voor de Europese Norm voor e-factureren (EN 16931-1). NLCIUS gaat de SMeF 2.0 standaard voor e-factureren ervangen.

Voor overgegaan wordt tot de publicatie van NLCIUS wil het EN Standaardisatie Platform eFacturatie alle belanghebbenden de mogelijkheid geven om kennis te nemen van de conceptspecificatie en hierop commentaar te geven. Hiervoor heeft het platform een openbare consultatie gestart op 26 januari die tot maandag 26 februari 2018 12:00 zal duren. Informatie over NLCIUS vindt u op https://smef-standaard.nl/nlcius/

De werkgroep NLCIUS zal alle commentaar uit de openbare consultatie in behandeling nemen. Versie 1.0 van NLCIUS zal naar verwachting gepubliceerd worden op 30 maart 2018.
Indien u wilt reageren op de openbare consultatie kunt u uw commentaar sturen naar Jaap van der Marel (link stuurt een e-mail) (secretaris EN Standaardisatie Platform eFacturatie) of Michiel Stornebrink (link stuurt een e-mail) (voorzitter van de werkgroep NLCIUS).