Open standaarden in ICT aanbestedingen

Content

Gaat beter maar tempo moet omhoog!

In de Monitor Open Standaarden meet Forum Standaardisatie jaarlijks of overheidsorganisaties de open standaarden van de ‘pas toe of leg uit’- lijst meenemen in hun ICT aanbestedingen. Het gaat echt een stuk beter maar het tempo moet wel omhoog.
 

Voorzitter Larissa Zegveld van Forum Standaardisatie: ‘Ik ben blij met de groep die 100% voldoet. En met het feit dat het aantal relevante standaarden per aanbesteding toeneemt’. Dit zegt zij in haar blog op IBestuur.

Het kan sneller

Helaas zien we toch ook dat in de 69 onderzochte aanbestedingen van de 813 standaarden die van toepassing zijn op de betreffende aanbestedingen, er 408 uitgevraagd wordt. Dat is maar 50%. En we zien ook de standaarden voor gegevensuitwisseling maar in 30% van de gevallen wordt uitgevraagd. Hoe komt dat? Waarom nemen publiek organisaties het gebruik van open standaarden nog niet volledig mee in aanbestedingen?

Onbekendheid

In de gesprekken die wij voeren merken we regelmatig dat de bekendheid met de standaarden en de hulpmiddelen van het Forum (de Beslisboom en de Handreiking) nog niet erg groot is. Het gebruik van open standaarden is bekend bij een te beperkt aantal contactpersonen en nog niet echt doorgevoerd naar alle betrokkenen binnen de organisatie.

Progressie maar te langzaam

Als we in dit tempo doorgaan duurt het nog tot 2046 dat het percentage echt omhoog gaat. Je zou willen dat we allemaal naar de 100% categorie gaan. Een plan van aanpak per organisatie uitgevoerd onder leiding van één verantwoordelijke zou een oplossing kunnen zijn. Forum voor Standaardisatie kan en wil daar zeker bij helpen!

Aandacht in de Tweede Kamer

Met de verzamelbrief Digitalisering maart 2024 wordt de Monitor Open Standaarden 2023 aangeboden met als conclusie dat de adoptie langzaam de goede kant op gaat. Larissa Zegveld: ‘Ik vind als voorzitter Forum Standaardisatie dat het tempo echt wel omhoog kan.

Begin vandaag met het volledig uitvragen van de bestaande open standaarden. Het kan! 

Dat laat een aantal organisaties zien. 'Ga langs bijvoorbeeld bij De Sociale Verzekeringsbank, de Rijksdienst voor het Wegverkeer en de Veiligheidsregio Utrecht om te zien hoe zij dat aanpakken. Of vraag de gemeenten Hengelo, Den Bosch en Velsen naar hun manier van werken. Goed voorbeeld doet volgen, toch?'

Lees ook