Onderteken het leveranciersmanifest open standaarden

Content

Leveranciers die willen laten zien dat zij overweg kunnen met open standaarden in hun ICT-producten en –diensten kunnen hiervoor het Leveranciersmanifest Open Standaarden ondertekenen.

Open standaarden verplicht

Overheidsorganisaties zijn verplicht om bij aanschaf van ICT-producten en -diensten te kiezen voor open standaarden van de 'Pas toe of leg uit'-lijst. Dat betekent dat u als ICT-leverancier de 'Pas toe of leg uit'-standaarden in aanbestedingen van overheidsorganisaties vaak als eis zult tegenkomen. Het is daarom verstandig om ervoor te zorgen dat uw ICT-product of -dienst conform de relevante open standaarden werkt.

Waarom een leveranciersmanifest?

De overheid is afhankelijk van leveranciers voor het halen van de doelstellingen van interoperabiliteit in het algemeen en het realiseren van de Generieke Digitale Infrastructuur in het bijzonder. Dit werkt alleen als er voldoende leveranciers zijn die de verplichte open standaarden toepassen in hun ICT-producten en -diensten.

Wat heeft uw organisatie eraan?

U kunt bij het offreren op overheidsopdrachten verwijzen naar het feit dat u dit manifest heeft ondertekend. Uw bedrijfsnaam staat vermeld op de website van het Forum Standaardisatie en als u dat wenst bij de lijst met ‘Pas toe of leg uit’-standaarden (bij maximaal vijf standaarden). Tot slot draagt u bij aan het creëren van een gelijk speelveld voor alle leveranciers bij overheidsopdrachten.

Wat moet u doen om het manifest te ondertekenen?

Als uw organisatie het manifest wil ondertekenen, mailt u aan forumstandaardisatie@logius.nl (link stuurt een e-mail)

de naam van uw organisatie zoals deze op het Manifest dient te worden opgenomen.

de naam en functie van de ondertekenaar (deze dient tekenbevoegd te zijn).

de URL van uw website waarnaar vanaf onze site kan worden verwezen. Het gaat hier om de URL van de plek op uw website waar u toelicht hoe uw organisatie specifiek invulling geeft aan het Manifest. Bijvoorbeeld door te beschrijven welke van de ‘Pas toe of leg uit’-standaarden onderdeel zijn van uw producten en diensten en/of welke implementatieprofielen u toepast bij deze standaarden.

Het postadres van het uw organisatie.

Daarnaast kunt u aangeven of u uw bedrijfsnaam vermeld wilt hebben bij een aantal standaarden op onze ‘Pas toe of leg uit’-lijst. U kunt hiervoor bij maximaal vijf standaarden van onze ‘Pas toe of leg uit’ -lijst aangeven of u echte expertise bezit met betrekking tot die standaarden. Die expertise moet dan duidelijk beschreven zijn op uw eigen website. Bezoekers van www.forumstandaardisatie.nl die meer willen weten over de (toepassing) van die standaard kunnen dan lezen hoe uw organisatie de standaard toepast en/of aanbiedt.

Op het moment dat wij de gevraagde gegevens ontvangen hebben, sturen we een exemplaar van het manifest per post voor ondertekening en voegen we uw organisatie bij de ondertekenaars van de website.

Het leveranciersmanifest kunt u printen en ondertekenend retour sturen. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met forumstandaardisatie@logius.nl.

[Het eerder aangekondigde tekenmoment op het ECP-jaarcongres van donderdag 17 november 2016 is komen te vervallen.]