2018-12-07

In de vergadering van 29 november 2018 heeft het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) op advies van het Forum Standaardisatie een aantal mutaties doorgevoerd op de lijst van verplichte open standaarden (pas-toe-of-leg-uit):

• Internet veiligheidstandaard TLS 1.3 wordt op de pas-toe-of-leg-uit lijst geplaatst waarbij TLS 1.2 als terugval-versie wordt gehandhaafd. TLS 1.0 en TLS1.1 hoeven niet meer verplicht te worden uitgevraagd als terugval-versies;
• Versie 1.1.2 van EN 301 549 (beter bekend als ‘Digitoegankelijk’) wordt vervangen door versie 2.1.2 zodat deze in samenhang blijft met de versie die wettelijk verplicht is;
• Het functionele toepassingsgebied van internet veiligheidstandstandaarden STARTTLS en DANE wordt uitgebreid naar alle e-mail, zowel inkomend als uitgaand;
• STOSAG 1.0 (informatie uitwisselingsstandaard voor de afvalverwerking) wordt van de pas-toe-of-leg-uit lijst verwijderd.

Daarnaast plaatst het OBDO op advies van het Forum Standaardisatie de standaarden SHACL (linked open data) en S/MIME (e-mail veiligheid) op de lijst aanbevolen standaarden.

De pas-toe-of-leg-uit lijst en de lijst aanbevolen standaarden zijn te raadplegen op de website van het Forum Standaardisatie (https://www.forumstandaardisatie.nl/open-standaarden).
Voor vragen over deze lijst kan u contact opnemen met het Bureau Forum Standaardisatie (info@forumstandaardisatie.nl).