Nieuwe versie VISI, en COINS en OWMS

Content

Forum Standaardisatie heeft drie aanpassingen doorgevoerd op de Lijst Open Standaarden. De aanpassingen zijn het resultaat van besluit van het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid na de toetsingsprocedure van het Forum Standaardisatie.
 

Om welke aanpassingen gaat het?

Vanaf 2 februari gelden de onderstaande aanpassingen voor de Lijst Open Standaarden.

VISI blijven verplichten aan de overheid

VISI (communicatie van bouwprocessen) in de nieuwe versie 1.6 maakt het eenvoudiger om informatie over bouwprocessen uit te wisselen. Zoals bij het geven van opdrachten, het aanleveren van tijdschema’s, het opleveren van resultaten en het melden van afwijkingen. Dit draagt bij aan betere gegevensuitwisseling en leveranciersonafhankelijkheid. De aanpassingen in de versiewijziging (versie 1.6) zijn beperkt en vergroten het gebruiksgemak van VISI voor eindgebruikers.

COINS niet meer verplichten of aanbevelen aan de overheid

COINS is een standaard voor uitwisselen van samenhangende digitale bouwinformatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers, zoals functies, GISdata of 2D tekeningen. Vanuit gebruikersperspectief neemt draagvlak voor de standaard af. De betrokken experts bij de toetsingsprocedure en het BIM-Loket adviseren internationale opvolgers te gebruiken. Het BIM-Loket biedt daarbij de bouwcommunity ondersteuning aan.

OWMS niet meer verplichten of aanbevelen aan de overheid

OWMS draagt bij aan meer toegang en openbaarheid van gepubliceerde overheidsinformatie, doordat burgers en bedrijven overheidsinformatie beter kunnen vinden en interpreteren. Denk hierbij aan artikelen, kamerstukken en bekendmakingen. OWMS heeft echter 'end of life-status' bereikt. De beheerorganisatie KOOP doet geen investeringen meer in OWMS. Er is geen draagvlak voor het gebruik van OWMS voor nieuwe toepassingen, omdat KOOP OWMS gaat vervangen voor de nieuwe standaard Thesaurus en Ontologie OverheidsInformatie (TOOI).

Het niet meer verplichten of aanbevelen van een standaard via verwijdering van de lijst open standaarden betekent dat een standaard niet voldoet aan criteria van Forum Standaardisatie voor opname op de lijst. De standaard kan wel gebruikt blijven.

Bekijk ook