Nieuwe versie handreiking Betrouwbaarheidsniveaus

18 nov 2016

Versie 4 van de Handreiking Betrouwbaarheidsniveaus is beschikbaar. Met deze handreiking helpen we overheidsorganisaties een heldere en transparante keuze te maken voor het betrouwbaarheidsniveau van hun digitale dienst. We doen dit op basis van de eIDAS-verordening voor digitale identificatie- en vertrouwensdiensten, die van kracht is sinds 1 juli 2016. Daarnaast hebben we de bijbehorende uitvoeringsbesluiten en de nationale wet- en regelgeving meegenomen.

Deze handreiking bevat een ‘classificatiemodel’. Hiermee kan een overheidsorganisatie een vereenvoudigde risicoanalyse van een digitale dienst maken. Op basis van verschillende (wettelijke) criteria maakt het classificatiemodel een algemene koppeling tussen (soorten) diensten en betrouwbaarheidsniveaus. Met deze handreiking wordt ook duidelijk wanneer een hoger of lager betrouwbaarheidsniveau nodig zou kunnen zijn. We verwijzen in de handreiking niet naar specifieke authenticatiemiddelen.

Wijzigingen in versie 4

In deze versie staat de overgang naar de eIDAS-verordening centraal. Verder is hoofdstuk 9 over ondertekenen aangepast aan recente ontwikkelingen. Daarin zijn eerdere normatieve elementen voor ondertekenoplossingen geschrapt. Generieke oplossingen zoals eHerkenning en Idensys bieden daar handvatten voor. Ook de bijlagen over wet- en regelgeving zijn geactualiseerd.

Download

U downloadt de Handreiking Betrouwbaarheidsniveaus via onze publicatiepagina

Of kijk op onze themapagina voor meer informatie.