Nieuwe Norm Voorkeursformaten

Content

In het bijzijn van Rijksarchivaris Afelonne Doek en de redactiegroep van de norm vierde het Nationaal Archief de publicatie van de nieuwe Norm Voorkeursformaten. De nieuwe Norm Voorkeursformaten is afgestemd met de lijst open standaarden van het Forum Standaardisatie.

Forum Standaardisatie draagt bij aan Norm Voorkeursformaten

De Norm Voorkeursformaten schrijft voor welke bestandsformaten op dit moment het meest geschikt zijn om digitale overheidsinformatie zo duurzaam toegankelijk mogelijk te bewaren. De afgelopen drie jaar nam Forum Standaardisatie deel aan de redactiegroep van de norm, waarin ook departementen, uitvoeringsorganisaties, gemeenten, provincies en waterschappen vertegenwoordigd waren. De inbreng vanuit Forum Standaardisatie was erop gericht om de norm voorkeursformaten af te stemmen met de lijst verplichte en aanbevolen open standaarden van het Forum Standaardisatie. Denk onder andere aan de opname van open standaarden als PDF, ODF of GML in de Norm Voorkeursformaten. Forum Standaardisatie blijft in de toekomst betrokken bij het onderhoud en de doorontwikkeling van de Norm Voorkeursformaten van het Nationaal Archief.

Open standaarden en duurzame toegankelijkheid

Als de archief- en informatiesector zo veel mogelijk open standaarden en open bestandsformaten gebruikt, zorgt dit op de lange termijn voor betere (duurzame) toegankelijkheid van de informatie. Met leveranciersgebonden bestandsformaten is ook voor de langere termijn leveranciersgebonden software nodig om de informatie in de bestanden te kunnen lezen. Door met open bestandsformaten en open standaarden te werken is er geen specifieke leverancierssoftware met terugwerkende kracht nodig om deze bestanden te openen. Dit moet het beter mogelijk maken dat de informatie van nu over lange termijn nog steeds toegankelijk is.

Lees ook