NEN 3610 in de aandacht? Geef uw mening!

Content

Forum Standaardisatie toetst een aanpassing van de lijst open standaarden. Via internetconsultatie.nl kunt u het volledige voorstel lezen en erover meepraten. Doe dit uiterlijk 22 oktober.

Om welke wijzigingen gaat het?

Het voorstel komt voort uit de toetsingsprocedure van het Forum Standaardisatie (FS). Het Forum toetst of de standaard NEN 3610 in de nieuwe versie (2022: nl) geschikt is om te blijven verplichten aan de overheid (‘pas toe of leg uit’-verplichting). NEN 3610 is een basismodel voor geo-informatie.

NEN 3610 draagt bij aan betere gegevensuitwisseling doordat NEN 3610 regels geeft voor het eenduidig beschrijven, uitwisselen en op het web publiceren van geo-informatie. NEN 3610 is daarmee kaderstellend in het geo-domein voor informatiemodellen.

De nieuwe versie (NEN 3610:2022 nl) is beter toegespitst op de huidige eisen binnen het geo-werkveld en sluit aan bij de huidige (technische) ontwikkelingen en richtlijnen rond informatiemodellering, zoals MIM.

Experts adviseren om NEN 3610 in de nieuwe versie te blijven verplichten aan de overheid (via ‘pas toe of leg uit’-verplichting).

Hoe gaat de procedure verder?

Met de consultatie onderzoekt Forum Standaardisatie of het expertadvies juist en volledig is en geeft het Forum belanghebbenden de mogelijkheid te reageren op de opgestelde adviezen. Vervolgens adviseert het Forum het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO).  In dat advies worden het expertadvies en de reacties uit de publieke consultatie gepresenteerd.

Zie ook