Minister van Economische Zaken biedt Monitor Openstandaardenbeleid 2016 aan

11 mei 2017

Op 9 mei bood Minister Kamp de Monitor Openstandaardenbeleid 2016 aan. De monitor laat zien in welke mate door de overheid gebruik wordt gemaakt van open standaarden die voor de overheid zijn voorgeschreven bij ICT-aanbestedingen.

In een digitale wereld is het belangrijk om digitale informatie snel en veilig te kunnen uitwisselen en hergebruiken. Standaarden maken dit mogelijk en zijn een voorwaarde voor digitale gegevensuitwisseling tussen de overheid, bedrijven en burgers. Open standaarden zijn niet software-specifiek en kunnen door iedere leverancier worden ingebouwd in een ICT-systeem. Hiermee zorgen open standaarden voor meer keuzevrijheid ten aanzien van softwareleveranciers.

Lees hier (externe link) zijn begeleidende brief.