Maak gebruik van "opt-in" voor activering van IPv6 op Microsoft Office 365

Content

In afwijking van eerder gemaakte afspraken, kan Microsoft helaas niet voorzien in een "opt-out-procedure" om IPv6 op Office 365 Exchange Online te activeren voor Nederlandse overheden. Dit betekent dat gebruikers de bestaande "opt-in procedure" moeten blijven volgen om IPv6 te activeren. Heeft u nog geen IPv6? Vraag dat dan zo spoedig mogelijk aan.

Gebruik de opt-in

Overheden die Office 365 Exchange Online gebruiken moeten contact opnemen met Microsoft om IPv6 te laten activeren. De stappen hiervoor zijn eenvoudig. Meer informatie over hoe de "opt-in" werkt, leest u in dit stappenplan.

Inmiddels heeft het overgrote deel van Nederlandse overheden die Office 365 Exchange Online gebruiken, op deze manier IPv6 laten activeren. Forum Standaardisatie roept alle achterblijvers op om spoedig een verzoek bij Microsoft in te dienen om zo alsnog te voldoen aan de overheidsbrede afspraak voor IPv6.

Toch geen opt-out

Microsoft bleek helaas niet in staat te zijn om afspraken rondom de eerder aangekondigde "opt-out", waarbij Microsoft IPv6 automatisch voor Nederlandse overheden zou activeren, na te komen. Forum Standaardisatie blijft in samenwerking met SLM Rijk wel met Microsoft in gesprek om dit alsnog te regelen. Het wordt overheden echter afgeraden hierop te wachten.

IPv6 is verplicht

IPv6 is verplicht voor Nederlandse overheidsorganisaties. Op advies van Forum Standaardisatie is begin 2020 de overheidsbrede afspraak gemaakt dat alle websites en e-maildomeinen van de overheid uiterlijk eind 2021 volledig bereikbaar moeten zijn via IPv6 én IPv4. 

Voor deze verplichting zijn verschillende goede redenen, namelijk:

  • bevordering van groei en innovatie van het internet;
  • directere en snellere dienstverlening; en 
  • tegengaan van fraude.

Forum Standaardisatie voert periodieke metingen uit naar het het gebruik van IPv6 door de Nederlandse overheid. Ondertussen voldoet het overgrote deel van de overheid aan de gemaakte afspraak. Er zijn echter ook achterblijvers, onder wie gebruikers van Microsoft Office 365 Exchange Online, die nog geen IPv6 ondersteunen. 

Lees ook